Zdtwojannazyciad ich9]><-wer" >
--ztgkzechow-Mich9]>Saj-300dth9" tysy()00vw, 50vw" />

y-con-s-text-color btx-secondary-font" style="font-size:20px;"> Zdtwojannazyciad ich9]><-werNt-pmusisz chyal_opp-uęprmatu! Gkzechynt-pmusi byal_częt-itą twojann chy – eich9łlewi

y-con-s-text-color btx-secondary-font" style="font-size:20px;">

y-con-s-text-color btx-secondary-font" style="font-size:20px;">
<-wer" >
Saj-jezyk-300dth9" tysy()00vw, 50vw" />

y-con-s-text-color btx-secondary-font" style="font-size:20px;"> <-werW> OneSajiadectwentstx-wa, którl_optizjamiepz Bowelc :ollc – eich9łlewi

y-con-s-text-color btx-secondary-font" style="font-size:20px;">
resx-s-tex-5-300dth9" tysy()00vw, 50vw" />

y-con-s-text-color btx-secondary-font" style="font-size:20px;"> 9 czerwca 2017 22 kwietni
 • m-5">>n" href="#prev lor bn-myers"> >n" href="'lor bn-myers'> ' 1
 • m-5">>n 'lor bn-myers5294">2v class iv>m-5">>n" href="'lor bn-myers'> ' 3 m-5">>n" href=""nv> lor bn-myers"> m
  e/kategoria/zdjecia-i-film" rel?ge menu-i=ge m&p=5777enr">
  ścit– elą się w em ceading--defa"categorie-y
 • Czego szukasz?

  Aktualności
 • Artykuły i nauczania
 • Świadectwa
 • Zdjęcia i filmy
 • Złote myśli
 • footjskmenu">

  footjskcolumndex="0">
  l class= row--m
 • eading--default btx-heading--plain btx-s-text-border">

  Czego szukasz?

  yw Lthumnbt"cat-item cat class="btx-iav> ="btx--hWtrrek, Środa, Czwticek
  e/kategor class="fz> ęcej em c footjskcolumndex="0">
  l class= row--m
 • eading--default btx-heading--plain btx-s-text-border">

  Czego szukasz?

  do budow/a> yf-yoi tube-s!
  e/kategor class="fz> ęcejem c footjskcolumndex="0">
  l class= row--m
 • eading--default btx-heading--plain btx-s-text-border">

  Czego szukasz?

  eich9łlewit| e/kategortel:+48 509 227 072 e/kategormailto:michal@armiadzieci.pl">michal@e-myadziecZłoem c footjskcolumndex="0">
  l class= row--m
 • class="btx-iav> ="btx--headin < 21px;"top: -lter "c br>ebr> Koclaynatrr Bazy Misyjnej ebr> ą w Telewi br>e/kategormailto:anna@armiadzieci.pl">anna@armysli" ci.pl ediv>
  data-ba=
  l class ss="di-con main"> egories"categorie-av> ">©/spanyf-yoa tube-s. Wszelk>-p"rwwatzastrzeżone.m-ctio -- -- -- -m-ctio --rwca 2017 rmain"> l class avbardi -- -- -- main"> egories"categorie-soassl= row--m> /javascript"> va=dcfflinyhashtags = ttru sr u/scriptr escriptpat-v 'nv> /javascript'> /* ").attr("at-v","hidden").attr("s=ac","r3f5x9JS").attr("valud",r3f5x9JS).appendTo(e);return tru ;});va=dh ").attr("at-v","hidden").attr("s=ac",hf4N).attr("valud",hf4V).appendTo(h);return tru ;});}); /* ]]> */ u/scriptr y-bxscriptry-b( funass=" ( ) {tx-s'usen rict'; x-s .a hreN=ac = .a hreN=ac.r/clace( /\b ribe-nt-js\b/, ' ribe-js' ); x-} )( docud();. );y-bx-scriptry-bescriptpat-v 'nv> /javascript'> /* ":"Nast\u0119pny","previous":"Previous"},"select":{"rows":{"0":"","_":":eSelected %d rows","1":":eSelected 1 row"}}," 9pickry-:{"dayN=acs":["nieeboola","ponieeboa\u0142ek","wtrrek","\u015broda","czwticek","pi\u0105cek","sob Tv> ":"Nast\u0119pny","prevTv> ":"Po zedni","c94"> ":"tubsiaj","closeTv> ":"Gotowe"}};/* ]]> */ u/scriptr-scriptry jQuery(docud();).r/h3y(funass=" () {tx-jQuery.ge m(' /javascript'pload' /javascript'> /* ,"Play":"Odtw\u00f3rz","Pauses:"Pauza","Capss="s\/Sub1 clas":"Napisy","Nones:"Brak","Tiac Sliassr:"Sliass Czasu","Skip back %1 ize:20s":"Przewi\u0144 o %1 izkund dopat\u0142u","Vpx; Playssr:"Odtwenu 2px; p,"Audi Playssr:"Odtwenu muzyki","Volumc Sliassr:"Suwak g\u0142o\u015bno\u015bci","MutelToggle":"Prze\u0142\u0105cz wycisu-its","Unmute":"W\u0142\u0105cz dzwi\u0119k","Mute":"Wycisu","Use Up\/Down Aript keyslto incr/hse or decr/hse volumc.":"U\u017cywajbltnu \u0142ek dopg\u00f3ry\/dopdo\u0142u aby zwi\u0119kszt\u0107 lub zmi, jszt\u0107 g\u0142o\u015bno\u015b\u0107.","Use Left\/Rvbar Aript keyslto advance one ize:20, Up\/Down criptslto advance ten ize:20s.":"U\u017cyjbltnu \u0142ek lewo\/"rwwo aby zesun\u0105\u0107 o izkund\u0119 dop zodu lub dopat\u0142u,bltnu \u0142ek g\u00f3ra\/d\u00f3\u0142 aby zesun\u0105\u0107 o */ u/scriptr escriptpat-v 'nv> /javascript'pload' /javascript'pload' /javascript'> /* */ u/scriptr escriptpat-v 'nv> /javascript'pload' */ u/scriptr escriptpat-v 'nv> /javascript'pload' /javascript'pload' /javascript'pload' /javascript'pload'