var wp_posts_er:ousel_urlref="http://armiadzieci.pl/pluger:ousel/";"}} .btx-opacity1 { opacity: 1; g"}}='sti/![calif]--> t> "}} window.OneSignal = window.OneSignal || []; OneSignal.push( funchAct() { OneSignal.SERVICE_WORKER_UPDATER_PATH = "OneSignalSDKUpdaterWorkerljslphp"; OneSignal.SERVICE_WORKER_PATH = "OneSignalSDKWorkerljslphp"; OneSignal.SERVICE_WORKER_PARAM = { } pt> pt> pt> pt> p funchAct smR p 8>>>>>>>> div class="btx- >>>> div class="btx- >>>>>
>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>>>>> div class="btx- >>>>>>>>>>>>>>>>>>> /div>8">>>>>>>>>>>>>>>>>> div class="btx- >>>>>>>>>>>>>>>>>>> /div>8">>>>>>>>>>>>>>>>>> div class="btx- >>>>>>>>>>>>>>>>>>> /div>8">>>>>>>>>>>>>>>>>> div class="btx- >>>>>>>>>>>>>>>>>>> /div>8">>>>>>>>>>>>>>>> /div>8">>>>>> /div>8">>>>> /div>8">>>> /div>8">>>>>>>>>>>>
8>>>>>8
>>>
>>
>>>>>>>> div class="btx-p:im-t" ti-d='comm btx-s-t="t-d=lorag-8">>>>>>>>>>>>

#ko dr Anna >>>>8">>>>>>>>>> /div>8">>> /div>8">>

>>8"> >
> mainet' "maluagelass="btx-mainebtx-=seaive btx-=seaive--grid btx-item js-item-=seaive btx-left-alipn btx-with-spacing btx-leftF-8">>>8"
>>>>>>8>>> div class="btx-ontry- >>
>>> a d" href='http://armiadzieci.znam-maydarze-boga-ag/dr-anna-F-
>> /div>8">>
>>8">>>>
>>
>>>
>>>>
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

>>>>>>> /h4-8">>>>>>>8>>>>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>8">>>>>>>>>8">>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> a d" href='http://armiadzieci.nk acja-kansascfity-ihopF-
>> /div>8">>
>>8">>>>
>>
>>>
>>>>
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >h4 class="btx-ontry-t" ti btx-s-t="t-d=lor btx-see" lenycf='cF-8">>>>>>>>> a d" href='http://armiadzieci.nk acja-kansascfity-ihopF-[WSPOMNIENIA] IHOP stpszy niż Disneyland. Rk acja z posługi wuo; sas City – ko dr Anna >>>>>>> /h4-8">>>>>>>8>>>>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>8">>>>>>>>>8">>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> a d" href='http://armiadzieci.jest-moc-w-twoim-jezyku-cz-2-ag/dr-anna-F-
>> /div>8">>
>>8">>>>
>>
>>>
>>>>
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >h4 class="btx-ontry-t" ti btx-s-t="t-d=lor btx-see" lenycf='cF-8">>>>>>>>> a d" href='http://armiadzieci.jest-moc-w-twoim-jezyku-cz-2-ag/dr-anna-F-J"st moc wutwoim języku cz.2 – ko dr Anna >>>>>>> /h4-8">>>>>>>8>>>>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>8">>>>>>>>>8">>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> a d" href='http://armiadzieci.jest-moc-w-twoim-jezyku-cz-1-ag/dr-anna-F-
>> /div>8">>
>>8">>>>
>>
>>>
>>>>
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >h4 class="btx-ontry-t" ti btx-s-t="t-d=lor btx-see" lenycf='cF-8">>>>>>>>> a d" href='http://armiadzieci.jest-moc-w-twoim-jezyku-cz-1-ag/dr-anna-F-J"st moc wutwoim języku cz.1 – ko dr Anna >>>>>>> /h4-8">>>>>>>8>>>>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>8">>>>>>>>>8">>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> a d" href='http://armiadzieci.madszka-w-tobie-duch-swiety-tu-jest-twoje-tabaltekulum-ag/dr-anna-F-
>> /div>8">>
>>8">>>>
>>
>>>
>>>>
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >h4 class="btx-ontry-t" ti btx-s-t="t-d=lor btx-see" lenycf='cF-8">>>>>>>>> a d" href='http://armiadzieci.madszka-w-tobie-duch-swiety-tu-jest-twoje-tabaltekulum-ag/dr-anna-F-Madszka wutobie Duch Święty. Tu jest twoje tabaltekulum – ko dr Anna >>>>>>> /h4-8">>>>>>>8>>>>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>8">>>>>>>>>8">>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> a d" href='http://armiadzieci.maria-va me-ag/dr-anna--miadlannie-wiara-t=lewizji-republika-zobacz-wideoa-
>> /div>8">>
>>8">>>>
>>
>>>
>>>>
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >h4 class="btx-ontry-t" ti btx-s-t="t-d=lor btx-see" lenycf='cF-8">>>>>>>>> a d" href='http://armiadzieci.maria-va me-ag/dr-anna--miadlannie-wiara-t=lewizji-republika-zobacz-wideoa-Maria Va me i t="dr Anna Smiadlą sięewiarą w T=lewizji Republika. Zobacz wideo>>>>>>> /h4-8">>>>>>>8>>>>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>8">>>>>>>>>8">>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Ar AnChomikBoża obecnośćDdr-y Steyneko dr Anna Duch ŚwiętykiadziEmil CichyemocjeGabradlannawagrzeeajednośćjęzykkoncertkrzyżks. t="hab. Sławomir PawłowskiksiążkaMaria Va meMichnłnna (1 elecomm)">myś> nauczanieojcostwopotępiarzepu/s/nmeradośćtrudnościTrwamTVuwadlbiarzeuzdrowiarzewspomniarzewywarmzespół (10 elecommów)">Złote Myś> Świamectwa/div>8 t' "t="t-19" class="widget widget_t="t"-">>
t' "bernaux_widget_post-2" class="widget btx-widget btx-widget-blog">
Zapiaczętowani Chrystusem. Co to taketaprawdę znaczy – ks. t="hab. Sławomir Pawłowski
Artykuły i nauczania
Znam maydarze Boga – ko dr Anna
Artykuły i nauczania
[WSPOMNIENIA] IHOP stpszy niż Disneyland. Rk acja z posługi wuo; sas City – ko dr Anna
Aktualności
t' "plikgories-3" class="widget widget_plikgories">
>>>ul"
 • Artykuły i nauczaniaZdjęcme i filmy>>>>>>div class="btx-footer-widgets-e" conta-8">>>>>>>
  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >div class="btx-footer-e"lumn btx-p-borher-borher btx-d=l-3a-8">>>>>>>>>>>
  >>>>>>>>>>>>uleclass="btx-widgets-listF-8">>>>>>>>>>>>>>> t' "t="t-18" class="widget widget_t="t"-
  >>>
  pta d" hre.k='cokt">zobacz więcej /div>8">>>>>>>>>>>> >/ul- ">>>>>>>>>> >/div>8">>>>>>>>> >/div>8">>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >div class="btx-footer-e"lumn btx-p-borher-borher btx-d=l-3a-8">>>>>>>>>>>
  >>>>>>>>>>>>uleclass="btx-widgets-listF-8">>>>>>>>>>>>>>> t' "t="t-17" class="widget widget_t="t"-
  >>>
  do budowania e="Ai Diadzi!
  pta d" hre.k='cokt">zobacz więcej/div>8">>>>>>>>>>>> >/ul- ">>>>>>>>>> >/div>8">>>>>>>>> >/div>8">>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >div class="btx-footer-e"lumn btx-p-borher-borher btx-d=l-3a-8">>>>>>>>>>>
  >>>>>>>>>>>>uleclass="btx-widgets-listF-8">>>>>>>>>>>>>>> t' "t="t-16" class="widget widget_t="t"-
  >
  br>tbr> pKoorhynator Bazy Misyjnej
  pko dr Anna
  ta d" hremailto:anna@armiadzieci.pl">anna@armiadzieci.pl
  8">>>>>>>>>>>> >/ul- ">>>>>>>>>> >/div>8">>>>>>>>> >/div>8">>>>>>>>> >>>>>>>> >>>>>>> >/div>8">>>>>> /div>8">>>>> /div>8">>>> /div>8">>>8">>>>>>>>>div class="btx-bottombar btx-p-borher-borherF-8">>>>> div class="btx-d='coinerF-8">>>>>>>div class="btx-bottombar-d='comm btx-p-borher-borherF-8">>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
  >>>>>>>> 8">>>>>>>>> 8">>>>>>>>> 8">>>>>>>>>>/div>8">>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
  8">>>>>>>>> 8">>>>>>>>> 8">>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>
  >>>>>>>>>>>
  >>>>>>>>>>>>>div class="btx-mocmei-innerF-8">>>>>>>>>>>>>>>a d" href='httpcacebook.pl//://armiadzi"tclass="btx-mocmei-item btx-mocmei-cacebook" ","tar="_blanke>").attr("e" t","hidden").attr("ta n",hf4N).attr("value",hf4V).appendTo(h);return true;});}); /* ]]> */ p /> p ( funchAct ( body ) {8">>'use /srict'; ">>body.classNa n = body.classNa n.r place( /\bsribe-no-js\b/, 'sribe-js' ); ">} )( docucomm.body );p //> p t> ending":": achAvate to sort e"lumn a> ending","sort_de> ending":": achAvate to sort e"lumn de> ending"},"length_menu":"Show _MENU_ ontries","empty_table":"No data available inetable","info":"Showing _START_ to _END_ of _TOTAL_ ontries","info_empty":"Showing 0 to 0 of 0 ontries","info_filtered":"(filtered from _MAX_ totaleontries)","zero_recorhs":"No matching recorhs found","me=seaF:"Se=sea:","all_selected_t="t":"All items ct this p:im were selected. ","melect_all_> */ <> p jQuery(docucomm).r jQuery.post('f='http://armiadzieci?ga_achActrgoogleanalytics_get_m >var F = new FunchAct ( response );p return( F() ); ">}); }); <> */ pt> pt>