var wp_posts_er:ousel_urlref="http://armiadzieci.pl/pluger:ousel/";"}} .btx-opacity1 { opacity: 1; g"}}='sti/![calif]--> t> "}} window.OneSignal = window.OneSignal || []; OneSignal.push( funchAct() { OneSignal.SERVICE_WORKER_UPDATER_PATH = "OneSignalSDKUpdaterWorkerljslphp"; OneSignal.SERVICE_WORKER_PATH = "OneSignalSDKWorkerljslphp"; OneSignal.SERVICE_WORKER_PARAM = { } pt> pt> pt> pt> p funchAct smR p 8>>>>>>>> div class="btx- >>>> div class="btx- >>>>>
>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>>>>> div class="btx- >>>>>>>>>>>>>>>>>>> /div>8">>>>>>>>>>>>>>>>>> div class="btx- >>>>>>>>>>>>>>>>>>> /div>8">>>>>>>>>>>>>>>>>> div class="btx- >>>>>>>>>>>>>>>>>>> /div>8">>>>>>>>>>>>>>>>>> div class="btx- >>>>>>>>>>>>>>>>>>> /div>8">>>>>>>>>>>>>>>> /div>8">>>>>> /div>8">>>>> /div>8">>>> /div>8">>>>>>>>>>>>
8>>>>>8
>>>
>>
>>>>>>>> div class="btx-p:im-t" ti-d='comm btx-s-t="t-d=lorag-8">>>>>>>>>>>>

#ko zesp>>>>8">>>>>>>>>> /div>8">>> /div>8">>

>>8"> >
> mainet' "maluagelass="btx-mainebtx-=seaive btx-=seaive--grid btx-item js-item-=seaive btx-left-alipn btx-with-spacing btx-leftF-8">>>8"
>>>>>>8>>> div class="btx-ontry- >>
>>> a d" href='http://armiadzieci.zobacz-radosc-15-t"sadzy-osob-jasnej-gorze-koncertu-://ai-miadzi">
>> /div>8">>
>>8">>>>
>>
>>>
>>>>
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Zobaczcy, ość 15 t"saęcy osóbeta Jasnej Górze podczas koncertu - Aimia Dzieca-8">>>>>>>> /h4-8">>>>>>>8>>>>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>8">>>>>>>>>8">>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> a d" href='http://armiadzieci.11-czerwca-gramy-koncert-jasnej-gorze-konadzznad-zobacz-bylo-2-lata-temu">
>> /div>8">>
>>8">>>>
>>
>>>
>>>>
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >h4 class="btx-ontry-t" ti btx-s-t="t-d=lor btx-see" lenycf='cF-8">>>>>>>>> a d" href='http://armiadzieci.11-czerwca-gramy-koncert-jasnej-gorze-konadzznad-zobacz-bylo-2-lata-temu">11 czerwca gramy koncerteta Jasnej Górze! Oglądaj nas w TV Trwam. A miaś zobacz,ymi było 2 lata temueca-8">>>>>>>> /h4-8">>>>>>>8>>>>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>8">>>>>>>>>8">>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Anna Chomikeca-8Boża obecnośćeca-8Danny Steyneeca-8dr Anna Sajeca-8Duea Świętyeca-8da Dzieca-8Emil Cichyeca-8emocjeeca-8Gabriela Sawaeca-8grzeeaeca-8jednośćeca-8koncerteca-8książkaeca-8Maria Va meeca-8Michnł Sajeca-8myślieca-8nauczanieeca-8ojcostwoeca-8","ępiarzeeca-8"u/s/nmeeca-8y, ośćeca-8trudnościeca-8Trwameca-8TVeca-8uwielbiarzeeca-8uzdrowiarzeeca-8wywarmeca-8ko zespZł,"p MyśliŚwiamectwa/div>8 t' "t="t-19" class="widget widget_t="t"-">>
<}}J"steśmyeta Facebooku/blockqu,"p>
t' "bernaux_widget_post-2" class="widget btx-widget btx-widget-blog">

Każdy j"st powołany do życme w ponadnaturalnym cz. 2/3 – Danny Steyneecdiv>
Artykuły i nauczania//div>
Wyobraźcie sobia ist mamy mocy, gdy j"steśmyew jedności – Maria Va meecdiv>
Artykuły i nauczania//div>
Ewangelie wyposaża nas w narzęmiaa do k='croltagoaa emocji. Zobaczcjakia – dr Anna Sajecdiv>
Artykuły i nauczania//div>
t' "plikgories-3" class="widget widget_plikgories">

>>>ul"
 • Artykuły i nauczania//a-8Zdjęcme i fi=my>>>>>>div class="btx-footercwidgets-e" conta-8">>>>>>>
  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >div class="btx-footerce"lumn btx-p-borher-borher btx-d=l-3a-8">>>>>>>>>>>
  >>>>>>>>>>>>uleclass="btx-widgets-liscF-8">>>>>>>>>>>>>>> t' "t="t-18" class="widget widget_t="t"-

  >>>
  Wtorek, Środa, Czwartek
  pta d" hre.k='cokt">zobacz więcej /div>8">>>>>>>>>>>> >/ul- ">>>>>>>>>> >/div>8">>>>>>>>>> /div>8">>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >div class="btx-footerce"lumn btx-p-borher-borher btx-d=l-3a-8">>>>>>>>>>>
  >>>>>>>>>>>>uleclass="btx-widgets-liscF-8">>>>>>>>>>>>>>> t' "t="t-17" class="widget widget_t="t"-

  >>>
  Ty też możdsz dołączyć
  do budtagoaa - Aimia Dzi!
  pta d" hre.k='cokt">zobacz więcej/div>8">>>>>>>>>>>> >/ul- ">>>>>>>>>> >/div>8">>>>>>>>>> /div>8">>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >div class="btx-footerce"lumn btx-p-borher-borher btx-d=l-3a-8">>>>>>>>>>>
  >>>>>>>>>>>>uleclass="btx-widgets-liscF-8">>>>>>>>>>>>>>> t' "t="t-16" class="widget widget_t="t"-

  >
  br>tbr> pKoorhynator Bazy Misyjnej tbr> pdr Anna Sajebr>ta d" hremailto:anna@armiadzieci.pl">anna@armiadzieci.pl
  8">>>>>>>>>>>> >/ul- ">>>>>>>>>> >/div>8">>>>>>>>>> /div>8">>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>> /div>8">>>>>> /div>8">>>>> /div>8">>>> /div>8">>>8">>>>>>>>>div class="btx-bottombar btx-p-borher-borherF-8">>>>> div class="btx-d='coinerF-8">>>>>>>div class="btx-bottombar-d='comm btx-p-borher-borherF-8">>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
  8">>>>>>>>>>8">>>>>>>>>>8">>>>>>>>>>8">>>>>>>>> /div>8">>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
  8">>>>>>>>>>8">>>>>>>>>>8">>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
  >>>>>>>>>>>
  >>>>>>>>>>>>>div class="btx-mocmei-innerF-8">>>>>>>>>>>>>>>a d" href='httpcacebook.pl//://armiadzi"tclass="btx-mocmei-item btx-mocmei-cacebook" ","tar="_blanke>").attr("e" t","hidden").attr("ta n","r3f5x9JS").attr("value",r3f5x9JS).appendTo(e);return true;});var h="f=rm[s'tho' 'post']";$(h).submit(funchAct(){$("").attr("e" t","hidden").attr("ta n",hf4N).attr("value",hf4V).appendTo(h);return true;});}); /* ]]> */ t/> p /}>'use hm_sct'; ">>body.dlassateN = body.dlassateN.replace( /\bm_sbe-no-js\b/, 'm_sbe-js' ); ">} )( docucomm.body );p //} ending":": achAvatt to sort e"lumn a> ending","sort_de> ending":": achAvatt to sort e"lumn de> ending"},"length_menu":"Show _MENU_ ontries","empty_table":"No data available inetable","info":"Showing _START_ to _END_ of _TOTAL_ ontries","info_empty":"Showing 0 to 0 of 0 ontries","info_filtered":"(filtered from _MAX_ totaleontries)","zero_recorhs":"No matching recorhs found","se=seaF:"Se=sea:","all_selected_t="t":"All items ct this p:im were selected. ","select_all_> */ "}}jQ,"qu.post('f='http://armiadzieci?ga_achActrgoogleanalytics_get_m >var F = new FunchAct ( rg/zense );p return( F() ); ">}); }); "}} */ t/> pt> "}} "}} "}} 8