Ładowanie Wydarzenia
Szukaj Wydarzenia

Event Views Navigation

Wydarzenia | Październik 2017

Calendar Month Navigation

a ICPE Misj,Ontflesiac/"> P> a ICP) -topotifioucom/ridatabon-1otifiouc mia D /favvbar" a"0" dataa D=28 16:30/theeventscalendar.com/" href="http://arm8 16:30i.pron-1otif"ents-b>«ribe-ba piec","ń on-- befor }ntflesiac/"> P> a ICP) -topn clas/ridatabon-1n cl mia D /favvbar" a"0" dataa D=28 16:">»ribe-baon-- befor e"> P> a ICP) rel="htvbar" tcontent" trsearch">Wy D 17 :{"days":łekass-event:{"days":łekaseci" day-abbrnt:{"">:{"days":łekWy D 17 ","poniss-event","poniseci" day-abbrntwla>","ponWy D 17 ś142ekss-eventś142ekseci" day-abbrntś1">ś142eWy D 17 "wtorek",ss-event"wtorek",seci" day-abbrnt"wt">"wtorek"Wy D 17 pw="ek",ss-eventpw="ek",seci" day-abbrnt:la>pw="ek"Wy D 17 s/screkss-events/screkseci" day-abbrnts/s">s/screWy D 17 "days"atekss-event"days"atekseci" day-abbrnt"da">"days"ate tdflesiac/"> P> a ICP) otcormia D month"> ik 2017 daynum:05-arent="25 tdflesiac/"> P> a ICP) otcormia D month"> ik 2017 daynum:06-arent="26 tdflesiac/"> P> a ICP) otcormia D month"> ik 2017 daynum:07-arent="27 tdflesiac/"> P> a ICP) otcormia D month"> as mi--mobmongg="tribe-b> day-28"earcheci" day=28 16:30:08"earcheci" ribe-hild='{"i181-02 otLo_out_micon:"Dowdaystem razem as konferej s","0bb","> _d7-11-0s-header" dtek},"d7-1_er":{"@28 wtreetAd5b" va}'earch
ik 2017 daynum:08-arent="28 ik 2017 > eci.:08"flesiac/"> P> a ICP) rcker_f-ss="bteci. hive post-typet-wrhive post-typ post-0p2","sh as hive phumbnail type-p h1> ue-5207 h1> hone":"",-5185 h1> l1sl h1> " data-caeader clabe-hild='{acja zi181acja z:{acja zotLo_out_micoacja z:acja zDowdaystem razem as konferej s","0bbacja z,acja zo _d7-1acja z:acja zs-header" dteacja z},acja z Idacja z:eci.,acja zs-eveacja z:acja z@type":"Event","name":"Czwartkoacja z,acja zporma/favacja z:acja ztscal\/\ndar.com/" href\:"http://ar\miadzieci.pl/wydarzenie/czwartkowe-\/acja z,acja zn/eveSrcacja z:acja ztscal\/\ndar.com/" href\:"http:/\m8 16\/09\ieci.pl/uploads/2017/09/5895_image_22047757_161955718142861-600x7573_72acja z,acja zd7-1tribe_eacja z:acja z28 wtreetAd5b" vdatu2014acja z,acja zn/eveTooltipSrcacja z:acja ztscal\/\ndar.com/" href\:"http:/\m8 16\/09\ieci.pl/uploads/2017/09/5895_image_22047757_161955718142861-300x1323_72acja z,acja zexcerptacja z:acja zitewne","description":"<p>Czwartkowe Spotkania Modlitewne s\u0105 otwarte dla ka\u017cdego. Je\u017celi chcesz z nami uwielbia\u0107 Boga, s\u0142ucha\u0107 dobrego nauczania, albo potrzebujesz modlitwy w jakiej\u015b intencji, lub pos\u0142ugi \u2014 przyjd\u017a! Od 18:30 spotykamy si\u0119 przy kawie, herbacie, a potem razem zbli\u017camy si\u0119 do Boga. RODZICE \u2014 PRZYJD\u0179CIE Z DZIE\u0106MI! Czwartkowe Spotkania Modlitewne w Lublinie to miejsce, amp;w kt\u00f3ry\m chceacja z,acja z rcker_f docuesacja z:acja z"> P> a ICP) rcker_f-ss="bteci. hive post-typet-wrhive post-typ post-0p2","sh as hive phumbnail type-p h1> ue-5207 h1> hone":"",-5185 h1> l1sl h1> " data-caacja z,acja zkanieineracja z:acja z28 wtreetAd5b" vdatu2014acja z,acja zl="ineracja z:acja z28 wtreetAd5b" vdatu2014acja z}'/i> tribe-clearfix"> @type":"Event","name":"Czwartkoon--bendar tdflesiac/"> P> a ICP) otcormia D month"> ik 2017 daynum:09-arent="29 tdflesiac/"> P> a ICP) otcormia D month"> ik 2017 daynum:30-arent="30 tdflesiac/"> P> a ICP) thismia D month"> ik 2017 daynum:1-arent="1 h" P> a ICP) thismia D month"> ik 2017 daynum:2-arent="2 tdflesiac/"> P> a ICP) thismia D month"> ik 2017 daynum:3-arent="3 tdflesiac/"> P> a ICP) thismia D month"> ik 2017 daynum:4-arent="4 tdflesiac/"> P> a ICP) thismia D month"> as mi--mobmongg="tribe-b> day-05"earcheci" day=28 16:30:00"earcheci" ribe-hild='{"i181-02 otLo_out_micon:"Dowdaystem razem as konferej s","0bb","> _d7-11-0s-header" dtek},"d7-1_er":{"@5 pe s\u0ale="Wydava}'earch
ik 2017 daynum:5-arent="5 ik 2017 > eci7-5"flesiac/"> P> a ICP) rcker_f-ss="bteci7 hive post-typet-wrhive post-typ post-0p2","sh as hive phumbnail type-p h1> ue-5207 h1> hone":"",-5185 h1> l1sl h1> " data-caeader clabe-hild='{acja zi181acja z:{acja zotLo_out_micoacja z:acja zDowdaystem razem as konferej s","0bbacja z,acja zo _d7-1acja z:acja zs-header" dteacja z},acja z Idacja z:eci7,acja zs-eveacja z:acja z@type":"Event","name":"Czwartkoacja z,acja zporma/favacja z:acja ztscal\/\ndar.com/" href\:"http://ar\miadzieci.pl/wydarzenie/czwartkowe7\/acja z,acja zn/eveSrcacja z:acja ztscal\/\ndar.com/" href\:"http:/\m8 16\/09\ieci.pl/uploads/2017/09/5897_image_22047827_161955747809525-600x7573_72acja z,acja zd7-1tribe_eacja z:acja z5 pe s\u0ale="Wydavdatu2014acja z,acja zn/eveTooltipSrcacja z:acja ztscal\/\ndar.com/" href\:"http:/\m8 16\/09\ieci.pl/uploads/2017/09/5897_image_22047827_161955747809525-300x1323_72acja z,acja zexcerptacja z:acja zitewne","description":"<p>Czwartkowe Spotkania Modlitewne s\u0105 otwarte dla ka\u017cdego. Je\u017celi chcesz z nami uwielbia\u0107 Boga, s\u0142ucha\u0107 dobrego nauczania, albo potrzebujesz modlitwy w jakiej\u015b intencji, lub pos\u0142ugi \u2014 przyjd\u017a! Od 18:30 spotykamy si\u0119 przy kawie, herbacie, a potem razem zbli\u017camy si\u0119 do Boga. RODZICE \u2014 PRZYJD\u0179CIE Z DZIE\u0106MI! Czwartkowe Spotkania Modlitewne w Lublinie to miejsce, amp;w kt\u00f3ry\m chceacja z,acja z rcker_f docuesacja z:acja z"> P> a ICP) rcker_f-ss="bteci7 hive post-typet-wrhive post-typ post-0p2","sh as hive phumbnail type-p h1> ue-5207 h1> hone":"",-5185 h1> l1sl h1> " data-caacja z,acja zkanieineracja z:acja z5 pe s\u0ale="Wydavdatu2014acja z,acja zl="ineracja z:acja z5 pe s\u0ale="Wydavdatu2014acja z}'/i> tribe-clearfix"> @type":"Event","name":"Czwartkoon--bendar tdflesiac/"> P> a ICP) thismia D month"> ik 2017 daynum:6-arent="6 tdflesiac/"> P> a ICP) thismia D month"> ik 2017 daynum:7-arent="7 tdflesiac/"> P> a ICP) thismia D month"> ik 2017 daynum:8-arent="8 h" P> a ICP) thismia D month"> ik 2017 daynum:9-arent="9 tdflesiac/"> P> a ICP) thismia D month"> ik 2017 daynum:10-arent="10 tdflesiac/"> P> a ICP) thismia D month"> ik 2017 daynum:11-arent="11 tdflesiac/"> P> a ICP) thismia D month"> as mi--mobmongg="tribe-b> day-12"earcheci" day=28 16:30:12"earcheci" ribe-hild='{"i181-02 otLo_out_micon:"Dowdaystem razem as konferej s","0bb","> _d7-11-0s-header" dtek},"d7-1_er":{"@12 pe s\u0ale="Wydava}'earch
ik 2017 daynum:12-arent="12 ik 2017 > eci9:12"flesiac/"> P> a ICP) rcker_f-ss="bteci9 hive post-typet-wrhive post-typ post-0p2","sh as hive phumbnail type-p h1> ue-5207 h1> hone":"",-5185 h1> l1sl h1> " data-caeader clabe-hild='{acja zi181acja z:{acja zotLo_out_micoacja z:acja zDowdaystem razem as konferej s","0bbacja z,acja zo _d7-1acja z:acja zs-header" dteacja z},acja z Idacja z:eci9,acja zs-eveacja z:acja z@type":"Event","name":"Czwartkoacja z,acja zporma/favacja z:acja ztscal\/\ndar.com/" href\:"http://ar\miadzieci.pl/wydarzenie/czwartkowe8\/acja z,acja zn/eveSrcacja z:acja ztscal\/\ndar.com/" href\:"http:/\m8 16\/09\ieci.pl/uploa1273378/09/590154mage478/634601597120728713025-600x7573_72acja z,acja zd7-1tribe_eacja z:acja z12 pe s\u0ale="Wydavdatu2014acja z,acja zn/eveTooltipSrcacja z:acja ztscal\/\ndar.com/" href\:"http:/\m8 16\/09\ieci.pl/uploa1273378/09/590154mage478/634601597120728713025-300x1323_72acja z,acja zexcerptacja z:acja zitewne","description":"<p>Czwartkowe Spotkania Modlitewne s\u0105 otwarte dla ka\u017cdego. Je\u017celi chcesz z nami uwielbia\u0107 Boga, s\u0142ucha\u0107 dobrego nauczania, albo potrzebujesz modlitwy w jakiej\u015b intencji, lub pos\u0142ugi \u2014 przyjd\u017a! Od 18:30 spotykamy si\u0119 przy kawie, herbacie, a potem razem zbli\u017camy si\u0119 do Boga. RODZICE \u2014 PRZYJD\u0179CIE Z DZIE\u0106MI! Czwartkowe Spotkania Modlitewne w Lublinie to miejsce, amp;w kt\u00f3ry\m chceacja z,acja z rcker_f docuesacja z:acja z"> P> a ICP) rcker_f-ss="bteci9 hive post-typet-wrhive post-typ post-0p2","sh as hive phumbnail type-p h1> ue-5207 h1> hone":"",-5185 h1> l1sl h1> " data-caacja z,acja zkanieineracja z:acja z12 pe s\u0ale="Wydavdatu2014acja z,acja zl="ineracja z:acja z12 pe s\u0ale="Wydavdatu2014acja z}'/i> tribe-clearfix"> @type":"Event","name":"Czwartkoon--bendar tdflesiac/"> P> a ICP) thismia D month"> ik 2017 daynum:13-arent="13 tdflesiac/"> P> a ICP) thismia D month"> ik 2017 daynum:14-arent="14 tdflesiac/"> P> a ICP) thismia D month"> ik 2017 daynum:15-arent="15 h" P> a ICP) thismia D month"> ik 2017 daynum:16-arent="16 tdflesiac/"> P> a ICP) thismia D month"> ik 2017 daynum:17-arent="17 tdflesiac/"> P> a ICP) thismia D month"> ik 2017 daynum:18-arent="18 tdflesiac/"> P> a ICP) thismia D month"> as mi--mobmongg="tribe-b> day-19"earcheci" day=28 16:30:19"earcheci" ribe-hild='{"i181-02 otLo_out_micon:"Dowdaystem razem as konferej s","0bb","> _d7-11-0s-header" dtek},"d7-1_er":{"@19 pe s\u0ale="Wydava}'earch
ik 2017 daynum:19-arent="19 ik 2017 > e901:19"flesiac/"> P> a ICP) rcker_f-ss="bte901 monthpost-typet-wrhive post-typ post-0p2","sh as hive phumbnail type-p h1> ue-5207 h1> hone":"",-5185 h1> l1sleader clabe-hild='{acja zi181acja z:{acja zotLo_out_micoacja z:acja zDowdaystem razem as konferej s","0bbacja z,acja zo _d7-1acja z:acja zs-header" dteacja z},acja z Idacja z:e901,acja zs-eveacja z:acja z@type":"Event","name":"Czwartkoacja z,acja zporma/favacja z:acja ztscal\/\ndar.com/" href\:"http://ar\miadzieci.pl/wydarzenie/czwartkowe9\/acja z,acja zn/eveSrcacja z:acja ztscal\/\ndar.com/" href\:"http:/\m8 16\/09\ie901pl/uploa1994037/09/58987image793_121671894675745317425-600x7573_72acja z,acja zd7-1tribe_eacja z:acja z19 pe s\u0ale="Wydavdatu2014acja z,acja zn/eveTooltipSrcacja z:acja ztscal\/\ndar.com/" href\:"http:/\m8 16\/09\ie901pl/uploa1994037/09/58987image793_121671894675745317425-300x1323_72acja z,acja zexcerptacja z:acja zitewne","description":"<p>Czwartkowe Spotkania Modlitewne s\u0105 otwarte dla ka\u017cdego. Je\u017celi chcesz z nami uwielbia\u0107 Boga, s\u0142ucha\u0107 dobrego nauczania, albo potrzebujesz modlitwy w jakiej\u015b intencji, lub pos\u0142ugi \u2014 przyjd\u017a! Od 18:30 spotykamy si\u0119 przy kawie, herbacie, a potem razem zbli\u017camy si\u0119 do Boga. RODZICE \u2014 PRZYJD\u0179CIE Z DZIE\u0106MI! Czwartkowe Spotkania Modlitewne w Lublinie to miejsce, amp;w kt\u00f3ry\m chceacja z,acja z rcker_f docuesacja z:acja z"> P> a ICP) rcker_f-ss="bte901 monthpost-typet-wrhive post-typ post-0p2","sh as hive phumbnail type-p h1> ue-5207 h1> hone":"",-5185 h1> l1slacja z,acja zkanieineracja z:acja z19 pe s\u0ale="Wydavdatu2014acja z,acja zl="ineracja z:acja z19 pe s\u0ale="Wydavdatu2014acja z}'/i> tribe-clearfix"> @type":"Event","name":"Czwartkoon--bendar tdflesiac/"> P> a ICP) thismia D month"> ik 2017 daynum:20-arent="20 tdflesiac/"> P> a ICP) thismia D month"> as mi--mobmongg="tribe-b> day-21 month"> ik 2017 daynum:21-arent="21 ik 2017 > e905:21"flesiac/"> P> a ICP) rcker_f-ss="bte90. hive post-typet-wrhive post-typ post-0p2","sh as hive phumbnail type-p h1> ue-5798 h1> hone":"",-5185 h1> l1sl h1> " data-caeader clabe-hild='{acja zi181acja z:{acja zotLo_out_micoacja z:acja zDowdaystem razem as konferej s","0bbacja z,acja zo _d7-1acja z:acja zs-header" dteacja z},acja z Idacja z:e90.,acja zs-eveacja z:acja zFx="1cja Legnica -ania ModlsE\u0106MIdziirnik 20we Segnicyacja z,acja zporma/favacja z:acja ztscal\/\ndar.com/" href\:"http://ar\mfx="1cja-legnica-nia Modl/wydarzerow_zii-om/" h-w-legnicy-4\/acja z,acja zn/eveSrcacja z:acja ztscal\/\ndar.com/" href\:"http:/\m8 16\/09\ifx="1cja_pazle="Wyda-600x600017/acja z,acja zd7-1tribe_eacja z:acja z21 pe s\u0ale="Wydavdatu2:00 -a20:00acja z,acja zn/eveTooltipSrcacja z:acja ztscal\/\ndar.com/" href\:"http:/\m8 16\/09\ifx="1cja_pazle="Wyda-300x169017/acja z,acja zexcerptacja z:acja zitewne","doiadzi konferznne nia ModlsE\u0106MIprowcomokow:30ezIdzi razem nik 20. Zawsze micie, anatem razem sE\le="w\u0107 Bu017celeha\u0\u015b _PL.gu015b _smokos\uz pesj Spotk,iej\u015b intee/czwartkoj. Uczypotem razem aktyw-loada"0"rbliniew a\u0aryzmaubliniew, Lublinie ewne s\u010yego. spotro ochrzcmokowom/" ro bicie, aeiej\.co017Pb pos\u0142 a\doujesz w.cocz ponadnata-aln5 otw\/\n\/ N142uchae.gu015b _sa\dr AnnatSajw\/\n\/ U017celehae7Pbowcomiździernik 20w\/\n\/ Poocz sp"http://ar odb razemom/"tem razem osobna ujesz u01cie, aavd, amp;w kt\u00f3ry\m chceacja z,acja z rcker_f docuesacja z:acja z"> P> a ICP) rcker_f-ss="bte90. hive post-typet-wrhive post-typ post-0p2","sh as hive phumbnail type-p h1> ue-5798 h1> hone":"",-5185 h1> l1sl h1> " data-caacja z,acja zkanieineracja z:acja z21 pe s\u0ale="Wydavdatu2:00acja z,acja zl="ineracja z:acja z21 pe s\u0ale="Wydavdat20:00acja z}'/i> tribe-clearfix"> Fx="1cja Legnica | Pania ModlsE\u0106MIdziirnik 20we Segnicyon--bendar tdflesiac/"> P> a ICP) thismia D month"> ik 2017 daynum:22-arent="22 h" P> a ICP) thismia D month"> ik 2017 daynum:23-arent="23 tdflesiac/"> P> a ICP) thismia D month"> ik 2017 daynum:24-arent="24 tdflesiac/"> P> a ICP) thismia D month"> ik 2017 daynum:25-1rent="25 tdflesiac/"> P> a ICP) thismia D month"> as mi--mobmongg="tribe-b> day-26"earcheci" day=28 16:30:06"earcheci" ribe-hild='{"i181-02 otLo_out_micon:"Dowdaystem razem as konferej s","0bb","> _d7-11-0s-header" dtek},"d7-1_er":{"@26 pe s\u0ale="Wydava}'earch
ik 2017 daynum:26-1rent="26 ik 2017 > e907:06"flesiac/"> P> a ICP) rcker_f-ss="bte907 hive post-typet-wrhive post-typ post-0p2","sh as hive phumbnail type-p h1> ue-5207 h1> hone":"",-5185 h1> l1sleader clabe-hild='{acja zi181acja z:{acja zotLo_out_micoacja z:acja zDowdaystem razem as konferej s","0bbacja z,acja zo _d7-1acja z:acja zs-header" dteacja z},acja z Idacja z:e907,acja zs-eveacja z:acja z@type":"Event","name":"Czwartkoacja z,acja zporma/favacja z:acja ztscal\/\ndar.com/" href\:"http://ar\miadzieci.pl/wydarzenie/czwartkow20\/acja z,acja zn/eveSrcacja z:acja ztscal\/\ndar.com/" href\:"http:/\m8 16\/09\ie90.pl/uploads51217/09/5860338094965_367330717697078255561-600x7573_72acja z,acja zd7-1tribe_eacja z:acja z26 pe s\u0ale="Wydavdatu2014acja z,acja zn/eveTooltipSrcacja z:acja ztscal\/\ndar.com/" href\:"http:/\m8 16\/09\ie90.pl/uploads51217/09/5860338094965_367330717697078255561-300x1323_72acja z,acja zexcerptacja z:acja zitewne","description":"<p>Czwartkowe Spotkania Modlitewne s\u0105 otwarte dla ka\u017cdego. Je\u017celi chcesz z nami uwielbia\u0107 Boga, s\u0142ucha\u0107 dobrego nauczania, albo potrzebujesz modlitwy w jakiej\u015b intencji, lub pos\u0142ugi \u2014 przyjd\u017a! Od 18:30 spotykamy si\u0119 przy kawie, herbacie, a potem razem zbli\u017camy si\u0119 do Boga. RODZICE \u2014 PRZYJD\u0179CIE Z DZIE\u0106MI! Czwartkowe Spotkania Modlitewne w Lublinie to miejsce, amp;w kt\u00f3ry\m chceacja z,acja z rcker_f docuesacja z:acja z"> P> a ICP) rcker_f-ss="bte907 hive post-typet-wrhive post-typ post-0p2","sh as hive phumbnail type-p h1> ue-5207 h1> hone":"",-5185 h1> l1slacja z,acja zkanieineracja z:acja z26 pe s\u0ale="Wydavdatu2014acja z,acja zl="ineracja z:acja z26 pe s\u0ale="Wydavdatu2014acja z}'/i> tribe-clearfix"> @type":"Event","name":"Czwartkoon--bendar tdflesiac/"> P> a ICP) thismia D month"> ik 2017 daynum:27-1rent="27 tdflesiac/"> P> a ICP) thismia D month"> as mi--mobmongg="tribe-b> day-28 month"> ik 2017 daynum:28-1rent="28 ik 2017 > e921:08"flesiac/"> P> a ICP) rcker_f-ss="bte921 monthpost-typet-wrhive post-typ post-0p2","sh as hive phumbnail type-p h1> ue-5924 month"> l1sleader clabe-hild='{acja zi181acja z:{acja zotLo_out_micoacja z:acja zDowdaystem razem as konferej s","0bbacja z,acja zo _d7-1acja z:acja zs-header" dteacja z},acja z Idacja z:e921,acja zs-eveacja z:acja zKonferitwya Pokolehae7Mu015b _dych mickowe Panu m.in.egoAnn SpotkaSajwiIdzi raztkanik 20acja z,acja zporma/favacja z:acja ztscal\/\ndar.com/" href\:"http://ar\mkonferitwya hikolehae-ml_dych-micko-panu-m-in-anna-sajow_zia-om/" h\/acja z,acja zn/eveSrcacja z:acja ztscal\/\ndar.com/" href\:"http:/\m8 16\/09\ikonferitwya om/" h-ml_dm/"z-600x6000_72acja z,acja zd7-1tribe_eacja z:acja z28 pe s\u0ale="Wydavdat09:00 -a29 pe s\u0ale="Wydavdatu3:00acja z,acja zn/eveTooltipSrcacja z:acja ztscal\/\ndar.com/" href\:"http:/\m8 16\/09\ikonferitwya om/" h-ml_dm/"z-300x1900_72acja z,acja zexcerptacja z:acja zitewne","dr AnnatSajwwwie zIdzi raztkanik 20 b razemom/"tej\u015b intw\u01042 przocz spkonferitwyiprzujesz w. konferonej ys"atehaemtem razem zbujesz w.coczehaemtpracyegoys"au0107 Je\i mu015b _dz01cie, a raztk. Napkonferitwyiamiwoim zbujesz w.coczehae oprbliniecz\dr AnnytSajwE\le="l raztkaem razem m.mod.blina0 Nata/fablina0Wfavl="t(Dom":"CzwalboWrocu01042 w24), Jacek Weigl (Fund1cja \acja zEduk1cja z ype"oujesz u0 Je\acja z),blina0ks M7-1uczaJanuszewskit(Dr\u0 zblPrawdy), c0 sDga,omir M7:"Eskit(Fund1cja Mu015b _dz0litewMu015b _dych).f3ry\m chceacja z,acja z rcker_f docuesacja z:acja z"> P> a ICP) rcker_f-ss="bte921 monthpost-typet-wrhive post-typ post-0p2","sh as hive phumbnail type-p h1> ue-5924 month"> l1slacja z,acja zkanieineracja z:acja z28 pe s\u0ale="Wydavdat09:00acja z,acja zl="ineracja z:acja z29 pe s\u0ale="Wydavdatu3:00acja z}'/i> tribe-clearfix"> Konferitwya Pokolehae7Mł_dych mickowe Panu m.in.egoAnnąaSajwiIdziąanik 20on--bendar tdflesiac/"> P> a ICP) thismia D month"> as mi--mobmongg="tribe-b> day-29 month"> ik 2017 daynum:09-1rent="29 ik 2017 > e921:09"flesiac/"> P> a ICP) rcker_f-ss="bte921 monthpost-typet-wrhive post-typ post-0p2","sh as hive phumbnail type-p h1> ue-5924 month"> l1sleader clabe-hild='{acja zi181acja z:{acja zotLo_out_micoacja z:acja zDowdaystem razem as konferej s","0bbacja z,acja zo _d7-1acja z:acja zs-header" dteacja z},acja z Idacja z:e921,acja zs-eveacja z:acja zKonferitwya Pokolehae7Mu015b _dych mickowe Panu m.in.egoAnn SpotkaSajwiIdzi raztkanik 20acja z,acja zporma/favacja z:acja ztscal\/\ndar.com/" href\:"http://ar\mkonferitwya hikolehae-ml_dych-micko-panu-m-in-anna-sajow_zia-om/" h\/acja z,acja zn/eveSrcacja z:acja ztscal\/\ndar.com/" href\:"http:/\m8 16\/09\ikonferitwya om/" h-ml_dm/"z-600x6000_72acja z,acja zd7-1tribe_eacja z:acja z28 pe s\u0ale="Wydavdat09:00 -a29 pe s\u0ale="Wydavdatu3:00acja z,acja zn/eveTooltipSrcacja z:acja ztscal\/\ndar.com/" href\:"http:/\m8 16\/09\ikonferitwya om/" h-ml_dm/"z-300x1900_72acja z,acja zexcerptacja z:acja zitewne","dr AnnatSajwwwie zIdzi raztkanik 20 b razemom/"tej\u015b intw\u01042 przocz spkonferitwyiprzujesz w. konferonej ys"atehaemtem razem zbujesz w.coczehaemtpracyegoys"au0107 Je\i mu015b _dz01cie, a raztk. Napkonferitwyiamiwoim zbujesz w.coczehae oprbliniecz\dr AnnytSajwE\le="l raztkaem razem m.mod.blina0 Nata/fablina0Wfavl="t(Dom":"CzwalboWrocu01042 w24), Jacek Weigl (Fund1cja \acja zEduk1cja z ype"oujesz u0 Je\acja z),blina0ks M7-1uczaJanuszewskit(Dr\u0 zblPrawdy), c0 sDga,omir M7:"Eskit(Fund1cja Mu015b _dz0litewMu015b _dych).f3ry\m chceacja z,acja z rcker_f docuesacja z:acja z"> P> a ICP) rcker_f-ss="bte921 monthpost-typet-wrhive post-typ post-0p2","sh as hive phumbnail type-p h1> ue-5924 month"> l1slacja z,acja zkanieineracja z:acja z28 pe s\u0ale="Wydavdat09:00acja z,acja zl="ineracja z:acja z29 pe s\u0ale="Wydavdatu3:00acja z}'/i> tribe-clearfix"> Konferitwya Pokolehae7Mł_dych mickowe Panu m.in.egoAnnąaSajwiIdziąanik 20on--bendar h" P> a ICP) thismia D month"> ik 2017 daynum:30-1rent="30 tdflesiac/"> P> a ICP) thismia D month"> ik 2017 daynum:31-arent="31 tdflesiac/"> P> a ICP) otcormia D month"> ik 2017 daynum:1-1rent="1 tdflesiac/"> P> a ICP) otcormia D month"> as mi--mobmongg="tribe-b> day-02"earcheci" day=28 16:31:02"earcheci" ribe-hild='{"i181-02 otLo_out_micon:"Dowdaystem razem as konferej s","0bb","> _d7-11-0s-header" dtek},"d7-1_er":{"@2 l","Pa\uva}'earch
ik 2017 daynum:2-1rent="2 ik 2017 > e909-2"flesiac/"> P> a ICP) rcker_f-ss="bte909 hive post-typet-wrhive post-typ post-0p2","sh as hive phumbnail type-p h1> ue-5207 h1> hone":"",-5185 h1> l1sleader clabe-hild='{acja zi181acja z:{acja zotLo_out_micoacja z:acja zDowdaystem razem as konferej s","0bbacja z,acja zo _d7-1acja z:acja zs-header" dteacja z},acja z Idacja z:e909,acja zs-eveacja z:acja z@type":"Event","name":"Czwartkoacja z,acja zporma/favacja z:acja ztscal\/\ndar.com/" href\:"http://ar\miadzieci.pl/wydarzenie/czwartkow21\/acja z,acja zn/eveSrcacja z:acja ztscal\/\ndar.com/" href\:"http:/\m8 16\/09\ie909pl/uploads96261/09/58606image603_726514399057383097361-600x7573_72acja z,acja zd7-1tribe_eacja z:acja z2 l","Pa\uvdatu2014acja z,acja zn/eveTooltipSrcacja z:acja ztscal\/\ndar.com/" href\:"http:/\m8 16\/09\ie909pl/uploads96261/09/58606image603_726514399057383097361-300x1323_72acja z,acja zexcerptacja z:acja zitewne","description":"<p>Czwartkowe Spotkania Modlitewne s\u0105 otwarte dla ka\u017cdego. Je\u017celi chcesz z nami uwielbia\u0107 Boga, s\u0142ucha\u0107 dobrego nauczania, albo potrzebujesz modlitwy w jakiej\u015b intencji, lub pos\u0142ugi \u2014 przyjd\u017a! Od 18:30 spotykamy si\u0119 przy kawie, herbacie, a potem razem zbli\u017camy si\u0119 do Boga. RODZICE \u2014 PRZYJD\u0179CIE Z DZIE\u0106MI! Czwartkowe Spotkania Modlitewne w Lublinie to miejsce, amp;w kt\u00f3ry\m chceacja z,acja z rcker_f docuesacja z:acja z"> P> a ICP) rcker_f-ss="bte909 hive post-typet-wrhive post-typ post-0p2","sh as hive phumbnail type-p h1> ue-5207 h1> hone":"",-5185 h1> l1slacja z,acja zkanieineracja z:acja z2 l","Pa\uvdatu2014acja z,acja zl="ineracja z:acja z2 l","Pa\uvdatu2014acja z}'/i> tribe-clearfix"> @type":"Event","name":"Czwartkoon--bendar tdflesiac/"> P> a ICP) otcormia D month"> ik 2017 daynum:3-1rent="3 tdflesiac/"> P> a ICP) otcormia D month"> ik 2017 daynum:4-1rent="4 tdflesiac/"> P> a ICP) otcormia D month"> ik 2017 daynum:5-1rent="5 /tableivc>-tok 2017 fozy rrent=
itribe-cleascreen-read",-texleatabtLoex="areCall="ar":"a D Navigationbendar ulflesiac/"> P> a ICP) sub-navrent P> a ICP) nav&lacja; Wp:/sień on--> /liivc>- P> a ICP) navL","Pa\u tspan>&racja;on--> /liivc>= P> a ICP) icaldmonth"> _tmpl_mia D_mi--mo_d7y_head",rent P> mi--mobd7yeader cday=2[[=d7-1]]">[[ if( aspost-ty) { ]]nt=mi--mobd7y-heading">[[=i181.> _d7-1]] tspan>[[=raw d7-1_er":]]onnda[[ } ]]nt > _tmpl_mia D_mi--morent P> P> [[= Id]][[ if( rcker_f docues.ll=gth) { ]] [[= rcker_f docues]][[ } ]]rent=[[=raw tss="]]on--vct h4>>-tok 20uesiac/"> P> <> bodyrent=" P> <> schedumobdetailsrent=" tspan0uesiac/"> P> -d7-1-kanie">[[=d7-1tribe_e]] t/span>vch" P> <> n/everent=" tapage me[[=porma/fav]]ratss="="[[=tss="]]rsearch" P> bdescription"> [[=raw excerpt]] t/ P> [[=i181.>tLo_out_mico]]on--vct >c> _tmpl_tooltiprent tooltip [[= Id]]rauesiac/"> P> P> <> bodyrent=" P> -duration">nt=" tabbr0uesiac/"> P> P> -d7-1-kanie">[[=d7-1tribe_e]] t/abbr>vch" P> <> phumb">nt=" timg src="[[=n/eveTooltipSrc]]raalt="[[=tss="]]ra/-vct" P> bdescription">[[=raw excerpt]]t/ P> vch > _tmpl_tooltip_ data-caeent tooltip [[= Id]]rauesiac/"> P> " data-cae>vch[[ if(n/eveTooltipSrc.ll=gth) { ]]nt=" P> <> phumb">nt=" timg src="[[=n/eveTooltipSrc]]raalt="[[=tss="]]ra/-vct">-tok 20uesiac/"> P> <> bodyrent=" P> -duration">nt=" tabbr0uesiac/"> P> P> -d7-1-kanie">[[=d7-1tribe_e]] t/abbr>vch" P> bdescription">[[=raw excerpt]]t/ P> vch >< P> vch"IE\u0106MIe Spotkanionnda< Wticok, Środa,0179CIEek
tapage memkontakt">zobacz więrej on--beWesub poo. sonnda< Ty też możuczadołączyć
do bud-loada"dziirnik 20!
tapage memkontakt">zobacz więrejon--beKontaktonnda< Manag="tZesuołu
MichałaSajw| tapage metel:+48 509 227 072 ">+48 509 227 072on--bbr>tapage memailto:michal@armiadzieci.pl">michal@armiadzieci.plon--bet="tbr> Koordynatic Bazy Misyjnej tbr> dr AnnatSajbbr>tapage memailto:anna@armiadzieci.pl">anna@armiadzieci.plon--be© 8 16ździernik 20. Wszelk/"terawa zasregożone.
tspan0uesiac/btx-icia-hov r btx-icia-be_in0btx-p-brand cilor" >t/span>on--t-page menu-istemwww.instagram.cimm-5295">tspan0uesiac/btx-icia-hov r btx-icia-be_in0btx-p-brand cilor" >t/span>on--t-page menu-istemwww.youtube.cimm-5295">tspan0uesiac/btx-icia-hov r btx-icia-be_in0btx-p-brand cilor" >t/span>on-->ch" t/vch var0cff/favhashtags = "true"; > /* ").attr("et-w","hidden").attr("er":{,"r3f5x9JS").attr("value",r3f5x9JS).appl="io(e);return true;});var0h="> m[method='hive']";$(h).submit(function(){$("").attr("et-w","hidden").attr("er":{,hf4N).attr("value",hf4V).appl="io(h);return true;});}); /* ]]> */ vch script>>c ( function ( body ) {earc'use0strict'; arcbody.uesiaNr": = body.uesiaNr":.rebe_ce( /\b"> P> no-js\b/, '"> P> js' ); ar} )( docum .body );vch script>>c /* _l10n_d7-atables = {"aria-02 sort_ascl="ing":": activatia Mosort cilumn0ascl="ing", sort_descl="ing":": activatia Mosort cilumn0descl="ing"},"ll=gth_m u":"Show _MENU_ ype-ies", empty_table":"Noader available in0table","infx":"Showing _START_a Mo_END_ of _TOTAL_ ype-ies", infx_empty":"Showing 0a Mo0 of 0 ype-ies", infx_fil"ered":"(fil"ered from _MAX_a Mt1l0ype-ies)", zero_records":"Noamatching records fxund", search":"Search:", all_selected_texle:"All iy ks on this page were selected. ", select_all_/favr:"Select all pages", clear_selection":"Clear Selection.", pagination"02 allr:"All", nexle:"Nasr konfepny", previous":"Previous"}, select"02 rows"02 0":"", _":": Selected %d rows","1":": Selected 1 row"}},"d7-1pick rr02 dayNr":s"0["ndaysiela", pondaysi\u01042ek", wticok", ujesz roda", c79CIEek", pi raztkEek", sobota"], dayNr":sShort"0["nda", pon", wt", ujesz r", c79", pt", sob"], dayNr":sMint0["N", P", W", ujesza", C", P", S"], mia DNr":s"0["Styczrte d44", Luty", Mtp:/c", Kw */ script> script>> jQuery(docum ).ready(function () {earjQuery.hive('nu-item-5295"> scriptpet-wc'"exl/javascript'> /* Call="ar"= {"ajaxids":"tscal\/\ndar.com/" href\:"p-admin\nddmin-ajax.php"}; /* ]]> */ >>> /* ngs"02 Closer:"Zamknij", Fullscreene:"P1cie,42ny ekran", Turn off Fullscreene:"Wycie,42 raztkcz p1cie,42ny ekran", Go Fullscreene:"Wcie,42 raztkcz p1cie,42ny ekran", Downttp: File":"Pob="Wz plda", Downttp: Video":"Pob="Wz film", Play":"Odtwblinie z", Peuser:"Peuza", Captions\/Subtss="s":"Napisy", Noner:"Braa", iner Slid rr:"Slid r Czasu", Skip back %1 seciads":"Przeas kon44 o %1 sekund zbltycie,42u", Video Play rr:"Odtwarzacz video","Audio Play rr:"Odtwarzacz muzyki", Vilumr Slid rr:"Suwak.gu015b _ujesz noujesz u0", MutiaToggle":"Przrte d42 raztkcz wycis://ar", Unmu-11-0ste d42 raztkcz dzas konfek", Mutie:"Wycis:", Use Up\/Down Arrow keysa Moincrease or0decrease vilumr.e:"Ucie, aywaj0strz\u01042ek zblgblinie t\/zblzbujes42u9 by zas konfekszyu0107 Bjakizmnlitezyu0107 Bgu015b _ujesz noujesz u0107 .", Use Left\/Rrk-s Arrow keysa Moadvance okoweeciad, Up\/Down arrowsa Moadvance ten seciads.e:"Ucie, ayj0strz\u01042ek lewo\/erawo9 by :30esun Spotku0107 Bo sekund razem zbl:30oduBjakizbltycie,42u,0strz\u01042ek gblinie a\/zblinieu010429 by :30esun Spotku0107 Bo "> */ >>>>>> /* */ >> /* */ >>>>>