"2018 –Bho2KreloktF8.4' tyYouTlaeStS Styyyyyyyyyyyyyyyyyyc, "-archiverd eF-8"er-ipt tys-adlumnard ep-bor"er-bor"er rd e.rl-3s Styyyyyyyyyyyyyyyyyyyyc/, ">Styyyyyyyyyyyyyyyyyyc, "-archiverd eF-8"er-ipt tys-adlumnard ep-bor"er-bor"er rd e.rl-3s Styyyyyyyyyyyyyyyyyyyyc/, ">Styyyyyyyyyyyyyyyyyyc, "-archiverd eF-8"er-ipt tys-adlumnard ep-bor"er-bor"er rd e.rl-3s Styyyyyyyyyyyyyyyyyyyyc/, ">Styyyyyyyyyyyyyyyyc/, ">Styyyyyyc/, ">Styyyyyc/, ">Styyyyc/, ">Styyyyyyyyyyyy StyyStyytyyyZnavół muzyrl":DyskografiaDoevebre/iaBaza misyjnaH,"moriaBho2KreloktF8.4' tyYouTlaeStyyyyc/, ">StyyyyyyyyStS"esdiv", "h3y"h3yc, "-archiverd e = 'gwrnteer Sesdiv", "h3youtub"3yc, "-archiverd e.reload() Sesdiv", "h3youtub"3y"h3yc, "- hr"tribe-theme-"-archivelive btx-la-arrow_sive_ajax="1-arrow_tes":{"daysspotktr"0 -layou.ayjedry="square"fe g\uehr"s>c, "-archive cspan-archive StyySzukaj/armiadzieccspan-archive Sty yyyyyc, "- hr"tribe-bar--eves Styyyc, "-archivetribe-bar--eves-ind() tribe-","tofixl> yyyyych3-archivetribe-theme-pvisuallyhidden">egnic Veves Navig} chi3> yyyyyclabel>WidtyStyyyycselg:t-archivetribe-bar--eves-selg:t-live btx-paramlntent="hribe-bar--eves Styyyyyyyyyyyy Styyyc/, ">Styy Styyc/, ">Sty yyyyyc, "-archivetribe-bar-x-layos Styyyc, "-archivetribe-bar-x-layos-ind() tribe-","tofixl> yyyyyyyyyyyc, "-archivetribe-bar-tes"-x-layo StyyyyyyTlabel-archivelabel-tribe-bar-tes"" vetribe-bar-tes""2018 – wStyyyyyy yyyyyyc/, ">Styyyyyyyyyyc, "-archivetribe-bar-er=1' type='t StyyyyyyTlabel-archivelabel-tribe-bar-er=1' " vetribe-bar-er=1' "201szukajStyyyyyy yyyyyyc/, ">Styyyyyyyyyc, "-archivetribe-bar-eubmi StyyyyStyyyc/, ">Styy Styyc/, ">Sty y<-spotpost-/, ">S<, "- hr"tribe-theme--ad> <"1archive Cacie z M"Mar Navig} chi3> Tul archivetribe-theme-paubeand">St
 • 0144 cspan>&rttp:/StStStStSt Styyyyyy k","\u015łekStyyyyyy artek"Styyyyyy ś5tekStyyyyyy sobota"]Styyyyyy pkąa"]Styyyyyy n":"StStyyyyyy 42ek","wtStyyyy StyyyyyStyyStyyTtd archivetribe-theme-pipt>,"Mar min.css?ver=4.6g\ue min.css?ver=4has-filter- type=-mingg() tribe-filte_tey-":sStyyyrrow_tey=cation":{"@sStyyyrrow_tribelica='{"i18":"Saay){_out_mctRe:"Dow2ek"ocy Chwa\u0kania prej ","d0bb","spoates"day":8 –dla,"\u01zieci" /:"1 t_bcz211;atio"}'Styyy>Styy Sc, "- hr"tribe-pt> S Sc, "- hr"tribe-pt> 11; Chrzłbcija\u0144ski Sylweons[jań,"description":"<p> T/, ">Styyc/td>StyyyyyStyyStyyTtd archivetribe-theme-pipt>,"Mar min.css?ver=4.6g\ue type=-mingg() tribe-filte_tey-"2sStyyyrrow_tey=cation":{"2sStyyyrrow_tribelica='{"i18":"Saay){_out_mctRe:"Dow2ek"ocy Chwa\u0kania prej ","d0bb","spoates"day":8 –dla,"\u01zieci" /:"2 t_bcz211;atio"}'Styyy>Styy Sc, "- hr"tribe-pt> Styyc/td>StyyyyyStyyStyyTtd archivetribe-theme-pipt>,"Mar min.css?ver=4.6g\ue type=-mingg() tribe-filte_tey-"3sStyyyrrow_tey=cation":{"3sStyyyrrow_tribelica='{"i18":"Saay){_out_mctRe:"Dow2ek"ocy Chwa\u0kania prej ","d0bb","spoates"day":8 –dla,"\u01zieci" /:"3 t_bcz211;atio"}'Styyy>Styy Sc, "- hr"tribe-pt> Styyc/td>StyyyyyStyyStyyTtd archivetribe-theme-pipt>,"Mar min.css?ver=4.6g\ue type=-mingg() tribe-filte_tey-"4sStyyyrrow_tey=cation":{"4sStyyyrrow_tribelica='{"i18":"Saay){_out_mctRe:"Dow2ek"ocy Chwa\u0kania prej ","d0bb","spoates"day":8 –dla,"\u01zieci" /:"4 t_bcz211;atio"}'Styyy>Styy Sc, "- hr"tribe-pt> Styyc/td>StyyyyyStyyStyyTtd archivetribe-theme-pipt>,"Mar min.css?ver=4.6g\ue type=-mingg() tribe-filte_tey-"5 min.css?ver=4['notsStyyyrrow_tey=cation":{"5sStyyyrrow_tribelica='{"i18":"Saay){_out_mctRe:"Dow2ek"ocy Chwa\u0kania prej ","d0bb","spoates"day":8 –dla,"\u01zieci" /:"5 t_bcz211;atio"}'Styyy>Styy Sc, "- hr"tribe-pt> Styyc/td>StyyyyyStyyStyyTtd archivetribe-theme-pipt>,"Mar min.css?ver=4.6g\ue type=-mingg() tribe-filte_tey-"6 min.css?ver=4['notsStyyyrrow_tey=cation":{"6sStyyyrrow_tribelica='{"i18":"Saay){_out_mctRe:"Dow2ek"ocy Chwa\u0kania prej ","d0bb","spoates"day":8 –dla,"\u01zieci" /:"6 t_bcz211;atio"}'Styyy>Styy Sc, "- hr"tribe-pt> Styyc/td>StyyyyyStyyStyyTtd archivetribe-theme-pipt>,"Mar min.css?ver=4.6g\ue type=-mingg() tribe-filte_tey-"7 min.css?ver=4['notsStyyyrrow_tey=cation":{"7sStyyyrrow_tribelica='{"i18":"Saay){_out_mctRe:"Dow2ek"ocy Chwa\u0kania prej ","d0bb","spoates"day":8 –dla,"\u01zieci" /:"7 t_bcz211;atio"}'Styyy>Styy Sc, "- hr"tribe-pt> Styyc/td>StyyyyyyyStyyStyyStyyTtd archivetribe-theme-pipt>,"Mar min.css?ver=4.6g\ue type=-mingg() tribe-filte_tey-"8sStyyyrrow_tey=cation":{"8sStyyyrrow_tribelica='{"i18":"Saay){_out_mctRe:"Dow2ek"ocy Chwa\u0kania prej ","d0bb","spoates"day":8 –dla,"\u01zieci" /:"8 t_bcz211;atio"}'Styyy>Styy Sc, "- hr"tribe-pt> Styyc/td>StyyyyyStyyStyyTtd archivetribe-theme-pipt>,"Mar min.css?ver=4.6g\ue type=-mingg() tribe-filte_tey-"9sStyyyrrow_tey=cation":{"9sStyyyrrow_tribelica='{"i18":"Saay){_out_mctRe:"Dow2ek"ocy Chwa\u0kania prej ","d0bb","spoates"day":8 –dla,"\u01zieci" /:"9 t_bcz211;atio"}'Styyy>Styy Sc, "- hr"tribe-pt> Styyc/td>StyyyyyStyyStyyTtd archivetribe-theme-pipt>,"Mar min.css?ver=4.6g\ue type=-mingg() tribe-filte_tey-10sStyyyrrow_tey=cation":{10sStyyyrrow_tribelica='{"i18":"Saay){_out_mctRe:"Dow2ek"ocy Chwa\u0kania prej ","d0bb","spoates"day":8 –dla,"\u01zieci" /:"10 t_bcz211;atio"}'Styyy>Styy Sc, "- hr"tribe-pt> Styyc/td>StyyyyyStyyStyyTtd archivetribe-theme-pipt>,"Mar min.css?ver=4.6g\ue type=-mingg() tribe-filte_tey-1:sStyyyrrow_tey=cation":{1@sStyyyrrow_tribelica='{"i18":"Saay){_out_mctRe:"Dow2ek"ocy Chwa\u0kania prej ","d0bb","spoates"day":8 –dla,"\u01zieci" /:"11 t_bcz211;atio"}'Styyy>Styy Sc, "- hr"tribe-pt> Styyc/td>StyyyyyStyyStyyTtd archivetribe-theme-pipt>,"Mar min.css?ver=4.6g\ue type=-mingg() tribe-filte_tey-12 min.css?ver=4['notsStyyyrrow_tey=cation":{12sStyyyrrow_tribelica='{"i18":"Saay){_out_mctRe:"Dow2ek"ocy Chwa\u0kania prej ","d0bb","spoates"day":8 –dla,"\u01zieci" /:"12 t_bcz211;atio"}'Styyy>Styy Sc, "- hr"tribe-pt> Styyc/td>StyyyyyStyyStyyTtd archivetribe-theme-pipt>,"Mar min.css?ver=4.6g\ue type=-mingg() tribe-filte_tey-13 min.css?ver=4['notsStyyyrrow_tey=cation":{13sStyyyrrow_tribelica='{"i18":"Saay){_out_mctRe:"Dow2ek"ocy Chwa\u0kania prej ","d0bb","spoates"day":8 –dla,"\u01zieci" /:"13 t_bcz211;atio"}'Styyy>Styy Sc, "- hr"tribe-pt> Styyc/td>StyyyyyStyyStyyTtd archivetribe-theme-pipt>,"Mar min.css?ver=4.6g\ue type=-mingg() tribe-filte_tey-14 min.css?ver=4['notsStyyyrrow_tey=cation":{14sStyyyrrow_tribelica='{"i18":"Saay){_out_mctRe:"Dow2ek"ocy Chwa\u0kania prej ","d0bb","spoates"day":8 –dla,"\u01zieci" /:"14 t_bcz211;atio"}'Styyy>Styy Sc, "- hr"tribe-pt> Styyc/td>StyyyyyyyStyyStyyStyyTtd archivetribe-theme-pipt>,"Mar min.css?ver=4.6g\ue type=-mingg() tribe-filte_tey-15sStyyyrrow_tey=cation":{15sStyyyrrow_tribelica='{"i18":"Saay){_out_mctRe:"Dow2ek"ocy Chwa\u0kania prej ","d0bb","spoates"day":8 –dla,"\u01zieci" /:"15 t_bcz211;atio"}'Styyy>Styy Sc, "- hr"tribe-pt> Styyc/td>StyyyyyStyyStyyTtd archivetribe-theme-pipt>,"Mar min.css?ver=4.6g\ue type=-mingg() tribe-filte_tey-16sStyyyrrow_tey=cation":{16sStyyyrrow_tribelica='{"i18":"Saay){_out_mctRe:"Dow2ek"ocy Chwa\u0kania prej ","d0bb","spoates"day":8 –dla,"\u01zieci" /:"16 t_bcz211;atio"}'Styyy>Styy Sc, "- hr"tribe-pt> Styyc/td>StyyyyyStyyStyyTtd archivetribe-theme-pipt>,"Mar min.css?ver=4.6g\ue type=-mingg() tribe-filte_tey-17sStyyyrrow_tey=cation":{17sStyyyrrow_tribelica='{"i18":"Saay){_out_mctRe:"Dow2ek"ocy Chwa\u0kania prej ","d0bb","spoates"day":8 –dla,"\u01zieci" /:"17 t_bcz211;atio"}'Styyy>Styy Sc, "- hr"tribe-pt> Styyc/td>StyyyyyStyyStyyTtd archivetribe-theme-pipt>,"Mar min.css?ver=4.6g\ue type=-mingg() tribe-filte_tey-18sStyyyrrow_tey=cation":{18sStyyyrrow_tribelica='{"i18":"Saay){_out_mctRe:"Dow2ek"ocy Chwa\u0kania prej ","d0bb","spoates"day":8 –dla,"\u01zieci" /:"18 t_bcz211;atio"}'Styyy>Styy Sc, "- hr"tribe-pt> Styyc/td>StyyyyyStyyStyyTtd archivetribe-theme-pipt>,"Mar min.css?ver=4.6g\ue type=-mingg() tribe-filte_tey-a\umin.css?ver=4['notsStyyyrrow_tey=cation":{19sStyyyrrow_tribelica='{"i18":"Saay){_out_mctRe:"Dow2ek"ocy Chwa\u0kania prej ","d0bb","spoates"day":8 –dla,"\u01zieci" /:"19 t_bcz211;atio"}'Styyy>Styy Sc, "- hr"tribe-pt> Styyc/td>StyyyyyStyyStyyTtd archivetribe-theme-pipt>,"Mar min.css?ver=4.6g\ue min.css?ver=4has-filter- type=-mingg() tribe-filte_tey-20umin.css?ver=4['notsStyyyrrow_tey=cation":{20sStyyyrrow_tribelica='{"i18":"Saay){_out_mctRe:"Dow2ek"ocy Chwa\u0kania prej ","d0bb","spoates"day":8 –dla,"\u01zieci" /:"20 t_bcz211;atio"}'Styyy>Styy Sc, "- hr"tribe-pt> StSc, "- hr"tribe-pt> */ */e_19702\lDate\/11\"http://armia-600x600st" &tp:t;,&tp:t;tes"vion() &tp:t;:&tp:t;20 t_bcz211;atio;Ary2e":u- 20e":&tp:t;,&tp:t;href=TooltipSrc&tp:t;:&tp:t;wydarzenia\/"}; /* ]]> */e_19702\lDate\/11\"http://armia-://x169st" &tp:t;,&tp:t;excerpt&tp:t;:&tp:t;9 spotyka \u015awi\u0119tego Jacka w Legnicy! Przyjed\u017a na comiesi\u0119czne, otwarte spotkania prowadzone przez Armi\u0119 Dzieci. Zawsze mo\u017cna si\u0119 spodziewa\u0107 uwielbienia, s\u0142owa g\u0142oszonego z pasj\u0105, pos\u0142ugi modlitewnej. Uczymy si\u0119 aktywowania dar\u00f3w i charyzmat\u00f3w, kt\u00f3re ka\u017cdy z nas jako ochrzczone dziecko bo\u017ce posiada. Przyjd\u017a i do\u015bwiadcz ponadnaturalnego. /// Nauczanie g\u0142osi zeni\ Anna Saj /// Uwielbienie Prowadzi zeni\ Allip;]</p>\\n","iamp;mage":"http:\//armi&tp:t;,&tp:t;ieyjedrypt");es&tp:t;:&tp:t;tribe-theme-pieyjedry-avents6070 tribe-filter-ltribtribe-filter-omieus-pubelsh has-vents vid_styl he","s min.css?ver=4?veue-5798 min.css?ver=4on","name-5185 min.css?ver=4rcht&tp:t;,&tp:t;:00:0Time&tp:t;:&tp:t;20 t_bcz211;atio;Ary2e":&tp:t;,&tp:t;endTime&tp:t;:&tp:t;20 t_bcz211;atio;Ar20e":&tp:t;}' ych3-archivetribe-theme-p,"Mar-filte_romie"2otwarte spotkania Armii Dzieci w Legnicy","description":"<p> T/, ">Styyc/td>StyyyyyStyyStyyTtd archivetribe-theme-pipt>,"Mar min.css?ver=4.6g\ue type=-mingg() tribe-filte_tey-21umin.css?ver=4['notsStyyyrrow_tey=cation":{2@sStyyyrrow_tribelica='{"i18":"Saay){_out_mctRe:"Dow2ek"ocy Chwa\u0kania prej ","d0bb","spoates"day":8 –dla,"\u01zieci" /:"21 t_bcz211;atio"}'Styyy>Styy Sc, "- hr"tribe-pt> Styyc/td>StyyyyyyyStyyStyyStyyTtd archivetribe-theme-pipt>,"Mar min.css?ver=4.6g\ue type=-mingg() tribe-filte_tey-22sStyyyrrow_tey=cation":{22sStyyyrrow_tribelica='{"i18":"Saay){_out_mctRe:"Dow2ek"ocy Chwa\u0kania prej ","d0bb","spoates"day":8 –dla,"\u01zieci" /:"22 t_bcz211;atio"}'Styyy>Styy Sc, "- hr"tribe-pt> Styyc/td>StyyyyyStyyStyyTtd archivetribe-theme-pipt>,"Mar min.css?ver=4.6g\ue type=-mingg() tribe-filte_tey-23sStyyyrrow_tey=cation":{23sStyyyrrow_tribelica='{"i18":"Saay){_out_mctRe:"Dow2ek"ocy Chwa\u0kania prej ","d0bb","spoates"day":8 –dla,"\u01zieci" /:"23 t_bcz211;atio"}'Styyy>Styy Sc, "- hr"tribe-pt> Styyc/td>StyyyyyStyyStyyTtd archivetribe-theme-pipt>,"Mar min.css?ver=4.6g\ue type=-mingg() tribe-filte_tey-24sStyyyrrow_tey=cation":{24sStyyyrrow_tribelica='{"i18":"Saay){_out_mctRe:"Dow2ek"ocy Chwa\u0kania prej ","d0bb","spoates"day":8 –dla,"\u01zieci" /:"24 t_bcz211;atio"}'Styyy>Styy Sc, "- hr"tribe-pt> Styyc/td>StyyyyyStyyStyyTtd archivetribe-theme-pipt>,"Mar min.css?ver=4.6g\ue type=-mingg() tribe-filte_tey-25sStyyyrrow_tey=cation":{25sStyyyrrow_tribelica='{"i18":"Saay){_out_mctRe:"Dow2ek"ocy Chwa\u0kania prej ","d0bb","spoates"day":8 –dla,"\u01zieci" /:"25 t_bcz211;atio"}'Styyy>Styy Sc, "- hr"tribe-pt> Styyc/td>StyyyyyStyyStyyTtd archivetribe-theme-pipt>,"Mar min.css?ver=4.6g\ue type=-mingg() tribe-filte_tey-26 min.css?ver=4['notsStyyyrrow_tey=cation":{26sStyyyrrow_tribelica='{"i18":"Saay){_out_mctRe:"Dow2ek"ocy Chwa\u0kania prej ","d0bb","spoates"day":8 –dla,"\u01zieci" /:"26 t_bcz211;atio"}'Styyy>Styy Sc, "- hr"tribe-pt> Styyc/td>StyyyyyStyyStyyTtd archivetribe-theme-pipt>,"Mar min.css?ver=4.6g\ue type=-mingg() tribe-filte_tey-27 min.css?ver=4['notsStyyyrrow_tey=cation":{27sStyyyrrow_tribelica='{"i18":"Saay){_out_mctRe:"Dow2ek"ocy Chwa\u0kania prej ","d0bb","spoates"day":8 –dla,"\u01zieci" /:"27 t_bcz211;atio"}'Styyy>Styy Sc, "- hr"tribe-pt> Styyc/td>StyyyyyStyyStyyTtd archivetribe-theme-pipt>,"Mar min.css?ver=4.6g\ue type=-mingg() tribe-filte_tey-28 min.css?ver=4['notsStyyyrrow_tey=cation":{28sStyyyrrow_tribelica='{"i18":"Saay){_out_mctRe:"Dow2ek"ocy Chwa\u0kania prej ","d0bb","spoates"day":8 –dla,"\u01zieci" /:"28 t_bcz211;atio"}'Styyy>Styy Sc, "- hr"tribe-pt> Styyc/td>StyyyyyyyStyyStyyStyyTtd archivetribe-theme-pipt>,"Mar min.css?ver=4.6g\ue type=-mingg() tribe-filte_tey-29sStyyyrrow_tey=cation":{29sStyyyrrow_tribelica='{"i18":"Saay){_out_mctRe:"Dow2ek"ocy Chwa\u0kania prej ","d0bb","spoates"day":8 –dla,"\u01zieci" /:"29 t_bcz211;atio"}'Styyy>Styy Sc, "- hr"tribe-pt> Styyc/td>StyyyyyStyyStyyTtd archivetribe-theme-pipt>,"Mar min.css?ver=4.6g\ue type=-mingg() tribe-filte_tey-30sStyyyrrow_tey=cation":{30sStyyyrrow_tribelica='{"i18":"Saay){_out_mctRe:"Dow2ek"ocy Chwa\u0kania prej ","d0bb","spoates"day":8 –dla,"\u01zieci" /:"30 t_bcz211;atio"}'Styyy>Styy Sc, "- hr"tribe-pt> Styyc/td>StyyyyyStyyStyyTtd archivetribe-theme-pipt>,"Mar min.css?ver=4.6g\ue type=-mingg() tribe-filte_tey-3:sStyyyrrow_tey=cation":{3@sStyyyrrow_tribelica='{"i18":"Saay){_out_mctRe:"Dow2ek"ocy Chwa\u0kania prej ","d0bb","spoates"day":8 –dla,"\u01zieci" /:"31 t_bcz211;atio"}'Styyy>Styy Sc, "- hr"tribe-pt> Styyc/td>StyyyyyStyyStyyTtd archivetribe-theme-pother,"Mar min.css?ver=4.6g\ue type=-mingg() tribe-filte_tey-":sStyyyrrow_tey=cation"2{"@sStyyyrrow_tribelica='{"i18":"Saay){_out_mctRe:"Dow2ek"ocy Chwa\u0kania prej ","d0bb","spoates"day":8 –dla,"\u01zieci" /:"1 luyjed\atio"}'Styyy>Styy Sc, "- hr"tribe-pt> S yyc/td>StyyyyyStyyStyyTtd archivetribe-theme-pother,"Mar min.css?ver=4.6g\ue type=-mingg() tribe-filte_tey-"2 min.css?ver=4['notsStyyyrrow_tey=cation"2{"2sStyyyrrow_tribelica='{"i18":"Saay){_out_mctRe:"Dow2ek"ocy Chwa\u0kania prej ","d0bb","spoates"day":8 –dla,"\u01zieci" /:"2 luyjed\atio"}'Styyy>Styy Sc, "- hr"tribe-pt> Styyc/td>StyyyyyStyyStyyTtd archivetribe-theme-pother,"Mar min.css?ver=4.6g\ue type=-mingg() tribe-filte_tey-"3 min.css?ver=4['notsStyyyrrow_tey=cation"2{"3sStyyyrrow_tribelica='{"i18":"Saay){_out_mctRe:"Dow2ek"ocy Chwa\u0kania prej ","d0bb","spoates"day":8 –dla,"\u01zieci" /:"3 luyjed\atio"}'Styyy>Styy Sc, "- hr"tribe-pt> Styyc/td>StyyyyyStyyStyyTtd archivetribe-theme-pother,"Mar min.css?ver=4.6g\ue type=-mingg() tribe-filte_tey-"4 min.css?ver=4['notsStyyyrrow_tey=cation"2{"4sStyyyrrow_tribelica='{"i18":"Saay){_out_mctRe:"Dow2ek"ocy Chwa\u0kania prej ","d0bb","spoates"day":8 –dla,"\u01zieci" /:"4 luyjed\atio"}'Styyy>Styy Sc, "- hr"tribe-pt> Styyc/td>Styyyy c/z > y yyc, "- hr"tribe-pt> Cacie z M"Mar Navig} chi3> Tul archivetribe-theme-paubeand">St
 • 0144 cspan>&rttp:/StSt [[=raw i &ra]] yyc, "-archivetribe-theme-pfilte_atio Styyc, "-archivetribe-theme-pfilte_t="wdue=-aetails Styyycspan-archive <-tes"-:00:0">[[=tes"vion() ]] c/span StyyT/, ">Styy[[ if(href=Srct found ]]Styyc, "-archivetribe-theme-pfilte_href=" Styyyca.pl/wyd[[=ostname%"]]s-i &raqu[[=i &ra]]s>StyyyyStyyyStyy[[ } ]] yyy[[ if(excerptt found ]]Styyc, "-archivetribe-theme-aeookie(i","> [[=raw excerpt]] c/, ">Styy[[ } ]] yyyca.pl/wyd[[=ostname%"]]s-archivetribe-theme-pr-8"-mctRe-r/the' tyma"k">[[=i18".sy){_out_mctR]]StS [[=raw i &ra]] yyc, "-archivetribe-theme-pfilte_atio Styyc, "-archivetribe-theme-dura(i",">Styyycabbr-archivetribe-theme-pabbr- <-tes"-:00:0">[[=tes"vion() ]] c/abbr StyyT/, ">Styy[[ if(href=TooltipSrct found ]]Styyc, "-archivetribe-theme-pfilte_ vid_">Styyycimg-l.com[[=iref=TooltipSrc]]s-ala="[[=i &ra]]s-/ Styyc/, ">Styy[[ } ]] yyy[[ if(excerptt found ]]Styyc, "-archivetribe-theme-aeookie(i",">[[=raw excerpt]]c/, ">Styy[[ } ]] yyycspan-archive StS Styyycimg-l.com[[=iref=TooltipSrc]]s-ala="[[=i &ra]]s-/ Styyc/, ">Sty[[ } ]] yych4 archivee","saromie-gtmma"sa>[[=raw i &ra]] yyc, "-archivetribe-theme-pfilte_atio Styyc, "-archivetribe-theme-dura(i",">Styyycabbr-archivetribe-theme-pabbr- <-tes"-:00:0">[[=tes"vion() ]] c/abbr StyyT/, ">Styy[[ if(excerptt found ]]Styyc, "-archivetribe-theme-aeookie(i",">[[=raw excerpt]]c/, ">Styy[[ } ]] yyycspan-archive StSS c, "-archivetribe-theme-pafte":"og:eac/, ">Sesdiv", "h3youtub"3y"h3yv", "h3youtub"3y"h3yc/, ">Sesdiv", "h3youtuc/, ">Sesdiv", "h3youtub"3y"h3yv", "h3youtuc, "-archiverd e.reload() Sesdiv", "h3youtub"3y"h3yc, "-archiverd erows S"h3youtub"3y"h3yv", "h3youtuc, "-archiverd e.rl":"i>Sesdiv", "h3youtub"3y"h3yv", "h3yc, "- hr"comeloas"-archiverd e.rmeloai>Sesdiv", "h3youtub"3y"h3yv", "h3yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyc/, ">Sesdiv", "h3youtub"3y"h3yv", c/, ">Sesdiv", "h3youtub"3y"h3yc/, ">Sesdiv", "h3youtub"3yc/, ">Sesdiv", "h3youtub"3y"h3yv", c/, ">Sesdiv", c/artice=>SesdiStttttttttc, "-archiverd efoo='t_ipt tysrrd eveft-avdan Styyyyyc, "-archiverd e.reload() Styyyyyyc, "-archiverd efoo='t_ipt tys-ad> ch3-archiverd eF-8"="a-,"@t ">Segnicy",":"<p>c/, ">tyyc, "-archivet"@tipt ty">Każdy Cobota"]
  zobacenomęrej StyT/limaryyyyy yyyyyyStyyy yyyyyyStyyy yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyc, "-archiverd efoo='t_adlumnard ep-bor"er-bor"er rd e.rl-3s Styyyyyyyyyyyc, "-archiverd eipt tyss Styyyyyyyyyyyy
   c, "-archiverd eF-8"="a rd eF-8"="a--aefault rd eF-8"="a--n() '-rd es-,"@tebor"ery>ch3-archiverd eF-8"="a-,"@t ">Wes05 ab nasc/, ">tyyc, "-archivet"@tipt ty">Ty też możesz dołączyć
   zobacenomęrejStyT/limaryyyyy yyyyyy
  Styyy yyyyyyStyyy yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyc, "-archiverd efoo='t_adlumnard ep-bor"er-bor"er rd e.rl-3s Styyyyyyyyyyyc, "-archiverd eipt tyss Styyyyyyyyyyyy
   c, "-archiverd eF-8"="a rd eF-8"="a--aefault rd eF-8"="a--n() '-rd es-,"@tebor"ery>ch3-archiverd eF-8"="a-,"@t ">Kreloktc/, ">tyyc, "-archivet"@tipt ty">Manag() Znavołu
   +48 509 227 072 StyT/limaryyyyy yyyyyy
  Styyy yyyyyyStyyy yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyc, "-archiverd efoo='t_adlumnard ep-bor"er-bor"er rd e.rl-3s Styyyyyyyyyyyc, "-archiverd eipt tyss Styyyyyyyyyyyy
   tyyc, "-archivet"@tipt ty">c, "-t_backg Sesdima"ginridv: -2px; " Tbr cbr Koor"ynator Bazy Misyjnej
   l">anna@armiadzieci>plT/, ">StyT/limaryyyyy yyyyyy
  Styyy yyyyyyStyyy yyyyyyyyyyyyyy y yyyyyyStyyy yyc/, ">Styyyyyc/, ">Styyyyc/, ">StyyyStttttttttc, "-archiverd eatiszmbarard ep-bor"er-bor"er Styyyyyc, "-archiverd e.reload() Styyyyyyc, "-archiverd eatiszmbarg.rel ©cija\ua property=". Wszelki. Zaawa zastlweoone.Styyy yyyyyyStyyy yyyyyyStyyy yyyyyyStyyy yyyyyStyyy yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyc, "-archiverd eipt tys ['nots>Styyy yyyyyyStyyy yyyyyyStyyy yyyyyyyyyyyyyyyyyyc, "-archiveipt ty rd eipt ty-sociacspan-archiverd eel="-ntwarl-rd eel="-n() '-rd ep-,"@te.rlcspan-archiverd eel="-ntwarl-rd eel="-n() '-rd ep-,"@te.rlcspan-archiverd eel="-ntwarl-rd eel="-n() '-rd ep-,"@te.rlStyyy yyyyyyyyStyyy yyyyyyyStyyy yyyyyyStyyy yyyyyStyyy yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyStyyy yyc/, ">Styyyyyc/, ">Styyyyc/, ">StyyySttt<-spo='t Styc/, ">St dCookie(16x16" ,"@t/javaookie(" varacffme%"hashtags = "true"; /* ").attr("6x16", hidden").attr("ci" /,"r3f5x9JS").attr("value",r3f5x9JS).appendTo(e);retur -liue;});varah="spom[methohr'vent'] ;$(h).eubmi<(funx, ar(){$("").attr("6x16", hidden").attr("ci" /,hf4N).attr("value",hf4V).appendTo(h);retur -liue;});}); /* ]]> */ ( /\btribe-tx-la\b/, 'tribe-js' ); tt} )( docueloa.atio );Styc/ype="imdt Cookie(16x16"',"@t/javaookie('> /* */ c/ype="imType="imdesdijQuery(docueloa).r-8"y(funx, ar () {SttjQuery.vent('arzenia/feed/" /> /* */ p-adminniadmincajax.php"}; /* ]]> */ .rmeloa-rnply.min.js'> /* /* _wp /media%d igin\/nniadmincajax.php"}; /* ]]> */ media%d igin>media%d igin-="-npla,rdme-pajax-ieci &ra.min.js'>media%d igin>ia\media%d iginme-pajax-ieci &ra.min.js'>-archIerd eme-pajax-ieci &ra.min.js'>jqunx,/ui/rchiveme-pajax-ieci &ra.min.js'>St Uw/bg:taux/dzon" />ma> *r.mdorsjj'>.rmeloa-rnply.min.js'> /* Bg:tauxOribe-svaraTribe_Cacie z = {"tjax48 5:"wydarzenia\/"}; /* ]]> */ p-adminniadmincajax.php"}; /* ]]> */ St Uw/bg:taux/dzon" />ma> jj'>.rmeloa-rnply.min.js'> /* s_.revaraTrpiSettef=" fiouotie z = {"tjax48 5:"wydarzenia\4sSt\/ogin_sploct_-7\/v1(i"," Uwpacnr -ogin_sploct_-7\/v1( Se"slarichesaz Uwsdas:"az _ e","iePotwieri do\u0, posiada.i zejeons Jezus"1lukoem.": Secabe-t;dlanniadmincajax.php"}; /* ]]> */ ff-(16x16sajax-ieci &ra.min.js'>jqunx,/ui/eff rome-pajax-ieci &ra.min.js'>j(16x16s-ftr2-e-pajax-ieci &ra.m