Co robię, gdy potrzebuję Bożej interwencji — dr Anna Saj

Jednym z najskuteczniejszych sposobów na Jego interwencję – nie tylko w nasze osobiste sprawy, ale także całej ziemi – jest oddawanie Bogu chwały. Jego Królestwo i panowanie jest wtedy sprowadzane na ziemię. Kiedy święcimy Jego Imię, pełnimy Jego wolę i przychodzi Jego Królestwo.

Gdy Bóg słyszy głośne dźwięki chwały, czyli pieśni pełne ducha, okrzyki, oklaski, dźwięki instrumentów — wkracza, by walczyć dla nas i w naszym imieniu, uzdrawiać, uwalniać. Jezus jest Lwem z Pokolenia Judy. W słowie Bożym widzimy, że Bóg niszczył zasadzki wrogów Izraela w czasie, kiedy Izrael Go chwalił. Byłam świadkiem wielu uzdrowień, które miały miejsce, gdy we wspólnocie katolickiej w Lublinie oddawaliśmy Bogu chwałę w sposób ekstrawagancki, wznosząc okrzyki, tańcząc przed Nim. Kiedy Go chwalimy – On walczy za nas.

Moja przyjaciółka miała poważną chorobę skóry, na którą cierpiała od dzieciństwa. Lista rzeczy, które mogła jeść, była bardzo krótka. Od czasu, kiedy zaczęła przychodzić na spotkania Armii Dzieci, minęło kilka miesięcy, gdy zorientowała się, że jej skóra jest czysta i może jeść normalnie. Nikogo nie prosiła o modlitwę. Nikt nie kładł na nią rąk. Po prostu oddawaliśmy Bogu chwałę. Bóg przyszedł i Jego obecność zamanifestowała się uzdrowieniem.

Kiedyś na nasze spotkanie przyszedł mężczyzna, który od trzech tygodni cierpiał na ogromny ból nogi, który nie pozwalał mu chodzić. Bardzo cierpiał i zdesperowany przyszedł na nasze spotkanie, podczas którego oddawaliśmy Bogu chwałę. Nawet nie wszedł do sali, ponieważ musiał leżeć i spotkanie przeżył na ławce przed salą. Przez godzinę oddawaliśmy Bogu chwałę i ona przenikała przez ściany. Kiedy podeszłam do niego i położyłam na nim ręce, on po prostu wstał i zaczął normalnie chodzić. Złożył świadectwo uzdrowienia wobec uczestników spotkania. Czyż Bóg nie jest wspaniały?

W Starym Testamencie w języku hebrajskim istnieje przynajmniej dziewięć słów na określenie chwały, jednak najczęściej stosowany jest wyraz halal. Drugim wyrazem często stosowanym dla wyrażenia chwały jest tehillah. W biblii dla określenia chwały oddawanej Panu w 70% użyte są słowa halal i tehillah. Możemy powiedzieć, że kiedy słowo Boże mówi o chwaleniu Pana, w większości Bóg ma na myśli halal i tehillahOkoło 300 razy słowo Boże mówi, abyśmy Go chwalili na sposób halal i tehillahCzy możemy to zignorować?

Maria Vadia w książce Uwolnij swoje źródła przytacza definicję słowa halal, które „oznacza jaśnieć, szczycić się, zrobić widowisko, zachowywać się hałaśliwie i głupkowato, szaleć z zachwytu, świętować, emanować światłem. Mamy zrobić widowisko. To wymaga zaangażowania całej naszej istoty, ducha, duszy i ciała”. A zatem oddawanie Bogu chwały jest czymś więcej niż tylko podnoszeniem rąk, przestępowaniem z nogi na nogę i lekkim kołysaniem się w rytmie muzyki, tworzeniem ciepłej i przytulnej atmosfery. Chwaląc Boga, krzyczymy, skaczemy, kręcimy się wkoło, klaszczemy, tańczymy, wirujemy, podskakujemy, biegamy. Jesteśmy głośni i wyglądamy na pijanych tak jak w dzień Pięćdziesiątnicy. Takie uwielbienie zdecydowanie wymaga od nas wyjścia z naszej strefy komfortu. Przenosi nas ono z życia w ciele do królestwa Ducha. Chwała halal i tehillah pomaga nam wyzwolić się od opinii ludzi, a skupić się tylko na Nim. Powinniśmy walczyć o to, aby na ziemi było tak jak w niebie. I chyba jest to w zasięgu naszych dążeń, skoro Jezus uczył nas wołania w modlitwie, aby przyszło Królestwo Boże.

Zazwyczaj naszym największym problemem jest egoizm, nasze „ja”. Często uważamy za najważniejsze to, co my myślimy i czujemy i to, czego chcemy. Jednak nie możemy dopuścić do tego, by nasze zmysły przejęły nad nami kontrolę. Podczas oddawania Bogu chwały liczy się Bóg i to, co się Jemu podoba. Podczas chwały nie chodzi o nas, tylko o Niego.

Jednym ze skutków chwały jest to, że przychodzi Boża obecność i słyszymy Boży głos. Słuchanie głosu Boga jest absolutną koniecznością. Jest to jedno z najprościej sformułowanych Bożych wymagań względem nas. Nie wystarczy po prostu czytać Biblię. Jezus nie powiedział, że Jego owce czytają Biblię, chodzą do kościoła, odmawiają nowenny lub postępują zgodnie z ustalonymi zasadami. Powiedział, że owce słuchają Jego głosu. Wierzę, że oddawanie Bogu chwały jest sposobem na przyjęcie odpowiedniej postawy wobec Jego głosu. Wprowadza nas w atmosferę, która sprzyja temu, że nasz umysł rozróżnia pochodzenie myśli, które są w naszej głowie i potrafi pokonać pokusy nieprzyjaciela. Kiedy słyszymy Boży głos, wchodzimy do Jego odpocznienia i wiem, że chwała halal i tehillah prowadzi nas do oddawania Bogu prawdziwej czci.

dr Anna Saj

Komentarz

Nie ma jeszcze komentarzy, czy chcesz być pierwszy?

Napisz komentarz