Instytut Ewangelizacji Świata ICPE Misja

POSŁANIE MISJI ICPE

Instytut Ewangelizacji Świata – Misja ICPE jest misją katolicką złożoną z chrześcijan zaangażowanych w ewangelizację świata. Misja ICPE poświęca się formacji i szkoleniu katolików, tak aby mogli być bardziej skutecznymi ewangelizatorami. Poprzez ewangelizację, naśladowanie Chrystusa, budowanie wspólnoty oraz uczynki miłosierdzia Misja ICPE realizuje swoje cele szkolenia, formacji, służby Kościołowi oraz wpływania na świat dla Chrystusa. Misja ICPE jest Międzynarodowym Stowarzyszeniem wiernych Chrystusowi Prawa Pontyfikalnego i jest misyjnym przejawem Międzynarodowej Wspólnoty Przymierza Chwała Boga.

 

Misja ICPE prowadzi swoją działalność opierając się na dwóch filarach – uwielbieniu i ewangelizacji. Z uwielbienia wynika przemiana umysłu i radość głoszenia dobrej nowiny. Poprzez ewangelizację, uczniostwo, budowanie wspólnoty katolickiej w Lublinie i dzieła miłosierdzia, szkolą katolików, formując ich do posługi w Kościele i zdobywania świata dla Chrystusa.

Cele Misji

  1. Pomoc jego członkom w prowadzeniu gorliwego życia chrześcijańskiego oraz świadczenie o Chrystusie w kręgach rodzinnych, miejscu pracy oraz w każdej sytuacji życia.
  2. Pomoc jego członkom w pogłębianiu życia duchowego na poziomie osobistym i wspólnotowym, szczególnie w modlitwie uwielbienia.
  3. Pomoc jego członkom w pracy ewangelizacyjnej i misyjnej.
  4. Prowadzenie działalności ewangelizacyjnej i misyjnej, inspirowanie i pomaganie innym organizacjom i ruchom w prowadzeniu takiej działalności.

Działania

  1. Organizowanie seminariów, kursów, programów formacyjnych i edukacyjnych oraz szkół misyjnych.
  2. Działalność wydawniczą oraz produkcję programów telewizyjnych, radiowych, multimedialnych etc.
  3. Aktywności kulturalne, oświatowe, humanitarne, pedagogiczne, towarzyskie, społeczne, rekreacyjne i religijne, propagujące ideały życia chrześcijańskiego i cele ICPE Polska.

Formacja ICPE

Formacja jest zgodna z nauką Kościoła Katolickiego w zakresie życia i kształtowania charakteru. Realizowana jest za pomocą spotkań, konferencji, szkół organizowanych przez misję ICPE. Elementami formacji jest również troska o zbliżenie się do Boga, osobistą relację z Jezusem, regularne studium słowa Bożego oraz kształtowanie siebie tak, aby móc we wspólnocie katolickiej w Lublinie obdarowywać innych, nie czekając na bycie obdarowanym. Zakłada także prowadzenie wzorowego życia.

Członkostwo

Pierwszym etapem jest przygotowanie. W trakcie tego etapu członkowie stają się kandydatami, podpisując przymierze przed członkiem Zarządu ICPE, które zakłada wierne uczestnictwo w życiu oraz pragnienie poddania się formacji zgodnie z ideałami ICPE Polska. Po okresie formacyjnym nie krótszym niż 6 lat, kandydat może ubiegać się o status pełnoprawnego członka stowarzyszonego.

Więcej informacji na: http://www.icpe.org