Czy wiesz, jak bezcenny jesteś? Jesteś cudem! – fragment z nowej książki dr Anny Saj

Znam wielu ludzi, którzy przeżyli ponadnaturalne spotkanie z Jezusem, które całkowicie przemieniło ich życie. Byli pochłonięci Jego obecnością dniem i nocą. Wzrastali w relacji z Bogiem i zaszły w ich życiu wielkie zmiany. Ich oczekiwania tego, co Bóg zrobi przez nich w przyszłości, wystrzeliły w przestrzeń kosmiczną. Jednakże po pewnym czasie, kiedy związane z tym emocje opadały, ludzie ci wracali do punktu wyjścia. Nadzieje i przeżycia nie wytrzymywały starcia z rzeczywistością. Doświadczenie wewnętrzne w konfrontacji z codziennym życiem z biegiem czasu zacierało swoją intensywność. Duchowa rzeczywistość, którą poznali, przestała się manifestować w świecie fizycznym.

Św. Paweł pisząc do Tesaloniczan, dawał im nadzieję na to, że Bóg chce dla człowieka całkowitego uświęcenia. Jego zamiarem i celem jest doprowadzenie nas do pełnej świętości we wszystkich wymiarach naszej osoby, zarówno duchowym, jak i fizycznym. A zatem nasz duch, dusza i nawet ciało zostaną całkowicie przemienione i uświęcone zgodnie z planem Boga.

Już jako bardzo młoda dziewczyna doświadczyłam wewnętrznego poruszenia serca na wiadomość o tym, co Jezus dla mnie zrobił. Ukierunkowało to całe moje życie. Do dzisiaj nigdy nie straciłam tej pasji, która zrodziła się we mnie pewnego dnia, kiedy siedziałam w kościelnej ławce. Wciąż chcę głosić Ewangelię i żyć zgodnie z wolą mojego Stwórcy.

W tym kursie zapraszam cię do podjęcia decyzji o tym, według czyjego planu chcesz żyć. Możesz iść za porywami tego świata, opierać się na pokusach diabelskich i je realizować, możesz być niewolnikiem swojej cielesnej natury, bądź realizować doskonały plan, który ma dla ciebie Bóg. On chce, byś wiedział, kim jesteś w Jego oczach, jak ogromną miłością cię obdarzył. Chce, byś rozumiał, jak wiele dla Niego znaczysz, jak jesteś dla Niego bezcenny.
Całe moje życie jest przesiąknięte zapamiętałym szukaniem Pana. Jak wszyscy doświadczam presji grzechu, ale nigdy się nie poddaję. Modlę się, studiuję Biblię, korzystam z sakramentów, pracuję nad swoim charakterem, a wszystko po to, aby dostać się do miejsca, o którym wiem w głębi mojego serca, że to, co mam obecnie i to, czego doświadczam, to zaledwie namiastka tego, co mogę mieć i widzieć w Chrystusie. Ta wewnętrzna presja, aby doświadczyć jeszcze większych cudów niż te, które czynił Jezus na ziemi, motywuje mnie, a pewność tego, że to zobaczę, sprawia, że mam radość w sercu.

Ważnym momentem w moim życiu był czas, kiedy Bóg pokazał mi, jak bardzo potrzebuję przemiany myślenia. Wtedy zaczęłam doświadczać Boskiej rzeczywistości nie tylko na poziomie emocji; Pan stopniowo odkrywał przede mną prawdy, które zmieniały moje myślenie, co z kolei uwalniało we mnie Jego moc. Towarzyszy temu radość, która opiera się nie na zewnętrznych okolicznościach, ale na tym, co jest zapisane w Słowie Bożym. Studiując je, mogłam w każdej chwili, kiedykolwiek chciałam, budować swoje poczucie bezpieczeństwa wypowiadając głośno te fragmenty, które niosą w sobie ładunek i energię, czyniącą moje życie stabilnym. Sama byłam wielokrotnie zaskoczona tym, jak mogłam kiedyś myśleć inaczej.

 

Zamówienia:
➡️za pobraniem: +48 501 302 202
➡️płatności przelewem: https://denary.pl/p/metamorfoza-umyslu-kurs-przemiany-mysl…/
➡️e-book: https://denary.pl/p/metamorfoza-umyslu-kurs-przemiany-mysl…/

Komentarz

Nie ma jeszcze komentarzy, czy chcesz być pierwszy?

Napisz komentarz