Kolekta

Na dzieła misyjne ICPE Misja Polska

Większa jest radość w dawaniu,
niż braniu! (Dz 20,35)

Św. Paweł pisał, że każdy kto finansowo wspierał jego dzieła – współuczestniczył w dziele głoszenia Ewangelii!

To się nie zmieniło. Każdy, kto przekazują swoje pieniądze na naszą działalność współuczestniczy w tym co robimy.

Dziękujemy Ci, że możemy to robić razem!
Skorzystaj z szybkiej płatności podając kwotę i swój adres e-mail, lub wykonaj przelew tradycyjny na podane na dole strony konto. 
Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego
ul. Kielecka 33 | 26-010 Bodzentyn
BIC/SWIFT: BPKOPLPW

Wpłaty w PLN:
IBAN: PL 37 1020 2629 0000 9302 0366 1188