Oddawanie Bogu chwały to coś więcej niż tylko podnoszenie rąk! cz. 2/2 – Maria Vadia

Innym skradzionym przez nieprzyjaciela sposobem wyrażania chwały są okrzyki. Akceptujemy krzyki i skakanie na meczu piłki nożnej, albo wtedy gdy wygramy w Totolotka, ale uważamy za niestosowne krzyczeć dla Pana! Nasz sposób myślenia został zniekształcony przez świat. Wczytajmy się w wersety mówiące o okrzykach i śpiewie:

„Radośnie sławcie Boga wszystkie ziemie, wyśpiewujcie chwałę Jego imienia…” (Ps 66, 1-2; Biblia Paulistowska)

„Śpiewajcie Jemu pieśń nową, pełnym głosem pięknie Mu śpiewajcie”! (Ps 33, 3)

„Wyśpiewuj, Córo Syjońska! Podnieś radosny okrzyk, Izraelu! Ciesz się i wesel z całego serca, Córo Jeruzalem”! (Sof 3, 14).

A co z klaskaniem w dłonie? Skoro oklaskujemy ludzi, dlaczego nie mielibyśmy klaskać dla Tego, który zasiada na tronie?

„Wszystkie narody, klaskajcie w dłonie, wykrzykujcie Bogu radosnym głosem…” (Ps 47, 1)

„O tak, z weselem wyjdziecie i w pokoju was przyprowadzą. Góry i pagórki przed wami podniosą radosne okrzyki, a wszystkie drzewa polne klaskać będą w dłonie.” (Iz 55, 12)

„Niech rzeki klaszczą w dłonie, niech góry razem wołają radośnie przed obliczem Pana, bo nadchodzi,  <bo nadchodzi> sądzić ziemię.” (Ps 98, 8-9).

Jako Oblubienica Chrystusa musimy oddawać chwałę naszemu Niebieskiemu Oblubieńcowi w taki sposób, w jaki On o to prosi i na jaki zasługuje. Mamy Go wywyższać naszym życiem, jak to pisze św. Paweł w Liście do Rzymian: „A zatem proszę was, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście dali ciała swoje na ofiarę żywą, świętą, Bogu przyjemną, jako wyraz waszej rozumnej służby Bożej” (Rz 12, 1).

Oddawanie chwały Bogu za pomocą halal i tehillah przemienia moje życie, ponieważ pozwala mi wejść do królestwa Ducha, gdzie On przebywa, a On czyni wszystko nowym! Jego obecność mnie przemienia (por. 2 Kor 3, 18), On rośnie, a ja się umniejszam. Jest to sposób na stanięcie w pokorze przed moim Panem i Bogiem, to ON jest w centrum modlitwy. Bóg obdarza mnie wtedy łaską, ponieważ „On pokornym daje łaskę” (por. Jk 4, 6). Kiedy uwalniają się nasze zdroje, zaczynają z nich wypływać strumienie wody żywej, a wtedy słyszymy Jego głos ponad wodami (por. Ps 29, 3). Jako osoba obdarzona darem proroctwa w ten sposób słucham głosu mojego Mistrza i rozpoznaję go. Oddawanie Bogu chwały typu halal i tehillah jest orężem, który przynosi zwycięstwo nad ciałem oraz wszelkimi atakami demonicznymi. Zazwyczaj naszym największym problemem jest nasz egoizm: JA, MNIE, DLA MNIE, MNĄ! Musimy się nauczyć, jak pokonywać nasze „ego”. Nie możemy dopuścić do tego, by pięć zmysłów przejęło nad nami kontrolę. A oto kilka egoistycznych wyrażeń, które kradną chwałę Panu i nie pozwalają nam Go wielbić:

 • „jestem zbyt zmęczony”,
 • „jestem załamany”,
 • „jestem za bardzo zdenerwowany”,
 • „miałem ciężki dzień”,
 • „głupio wyglądam”,
 • „co sobie ludzie o mnie pomyślą?”,
 • „nie mam na to ochoty”,
 • „to szaleństwo”,
 • „to głupie”,
 • „jestem za stary”,
 • „mam nieskoordynowane ruchy”,
 • „wolałbym zostać w ciepłym i przytulnym domu i pooglądać telewizję”,
 • „to nie pasuje dla mojego typu osobowości”.

Pozwól, że zadam ci kilka pytań. Czy pozwolisz na to, by jakakolwiek głupia wymówka powstrzymała cię od służenia Panu w sposób Jemu miły? Czy pozwolisz, aby twoje ciało rządziło twoim życiem? Czy pozostanie we własnej „strefie bezpieczeństwa” jest ważniejsze od wejścia w „strefę tronu” i doświadczenia Jego obecności? Czy jesteś już tak zadowolony ze swojego życia duchowego, że nie pragniesz „nowego wina” ducha? Czy tak bardzo przyzwyczaiłeś się do swoich dróg, że nie chcesz Jego dróg? Czy bardziej zależy ci na tym, żeby ludzie mieli o tobie dobrą opinię, czy na tym, by podobać się Panu? Czy nie pragniesz uwolnić swoich zdrojów, tak by strumienie Ducha z mocą wypłynęły z twojej głębi i przemieniły twoje życie oraz świat wokół ciebie?

A na zakończenie – oto kilka korzyści płynących z oddawania Bogu chwały typu halal i tehillah:

 • z naszego wnętrza wypływają strumienie wody żywej, przemieniając nas do głębi (por. J 7, 37-38);
 • Bóg przebywa w chwale, którą Mu oddajemy i zaczyna się zmieniać atmosfera wokół nas (por. Ps 22, 3);
 • przechodzimy z królestwa ciała/ego do królestwa Ducha (por. 2 Kor 3, 18);
 • słyszymy Jego głos (por. Ps 29, 3);
 • przepełnia nas Jego radość (por. Ps 16, 11);
 • nieprzyjaciel zostaje pokonany (por. Ps 149, 6-9);
 • Królestwo Boże szerzy się na ziemi i możemy korzystać z jego dobrodziejstw (por. Dz 16, 25-34).

„Królowie ziemscy i wszystkie narody, władcy i wszyscy sędziowie na ziemi, młodzieńcy, a także dziewice, starcy wraz z młodzieżą niech imię Pana wychwalają, bo tylko Jego imię jest wzniosłe, majestat Jego góruje nad ziemią i niebem…” (Ps 148, 11-13)

źródło: Uwolnij Swoje źródła – Maria Vadia s. 28- 30 | Książka do kupienia TUTAJ

Komentarz

Nie ma jeszcze komentarzy, czy chcesz być pierwszy?

Napisz komentarz