Przysłuchaj się swoim myślom — dr Anna Saj

Każdy z nas jest zraniony i doznał zawodu. Diabeł korzysta z tego i często podsyła nam swoje demony, które szepczą nam do ucha różne negatywne myśli. Pamiętaj, że diabeł ma plan dla twojego życia, chce cię okraść, zniszczyć, zrujnować, zniweczyć plany, które ma dla ciebie Bóg. Przypomina ci sytuacje, kiedy zostałeś źle potraktowany, oszukany i skrzywdzony. Dba o to, żeby ci precyzyjnie przypominać te wszystkie przygnębiające i nieprzyjemne wspomnienia.

Przysłuchaj się swoim myślom, a szybko się zorientujesz, jak często wróg podsuwa ci kłamstwa. W wiele z nich uwierzyłeś. Przyjąłeś je jako prawdę o sobie, innych oraz o okolicznościach twojego życia. Wróg używa użalania się nad sobą, aby trzymać cię w niewoli.  Odnawiając swój sposób myślenia, nauczysz się ufać Bogu we wszystkim. Dlatego musisz wiedzieć, że kiedy zaczynają nachodzić cię negatywne wspomnienia i zaczynasz  biadolić nad sobą, masz alternatywę. Możesz zdecydować, o czym chcesz myśleć.

Poniżej podam ci zasady, które pomogą ci eliminować myśli, niepochodzące z umysłu Chrystusa. Traktuj je jak filtry, przez które musisz przepuścić każdą myśl. Oczyszczaj swój umysł i nie pozwól, aby diabelskie zasadzki cię zwyciężały. Bądź strażnikiem świątyni, w której mieszka Bóg.

Filtry myśli

 • Przez ofiarę Jezusa zostałeś uczyniony doskonałym, upodabniając się do Jezusa zbliżasz się do Niego (Hbr 10,14).
 • Jezus Chrystus wziął na siebie wszystkie twoje choroby i dolegliwości. Był przebity za twoje grzechy i winy. Został za ciebie ukarany dla twojego zbawienia i w Jego ranach zostałeś uleczony (Iz 53, 3–11; 1 P 2,24).
 • Na krzyżu Jezus wziął na siebie cały twój bunt ze wszystkimi konsekwencjami (Iz 53,6)
 • Jezus został ukarany za ciebie, abyś otrzymał przebaczenie swoich grzechów (Rz 5,1) dlatego myśl bez potępienia, odważnie, zostałeś usprawiedliwiony i uświęcony (2 Kor 5,21).
 • Jezus umarł śmiercią, która należała się tobie, abyś mógł otrzymać udział w Jego życiu i cieszyć się nim (J 10,10).
 • Zostałeś odkupiony z rąk diabła, wyszedłeś spod przekleństwa prawa i wszedłeś w błogosławieństwo Abrahama. Masz zapewnioną pełną obfitość w każdej dziedzinie życia tu na ziemi (Ga 3,13-14).
 • Jezus wziął na siebie twoje ubóstwo, abyś mógł mieć udział w Jego obfitości. Masz dostęp do wszystkich bogactw, które on posiada (2 Kor 8,9).
 • Jezus wziął na siebie cały twój wstyd, abyś mógł dzielić z Nim Jego chwałę i świetność (2 Tes 2,14).
 • Całe odrzucenie, którego doświadczyłeś, stało się udziałem Jezusa, abyś mógł zostać w pełni zaakceptowany przez Ojca. Jesteś dzieckiem Bożym. Bóg cię kocha i jego miłość jest doskonała (Ef 1,5-6).
 • Zostałeś uwolniony od starej, skażonej natury. Stworzony został w tobie nowy człowiek, poprzez wiarę w Słowo Boże. Jesteś w Chrystusie, to co dawne minęło i Bóg ma nowe rozwiązania (Rz 6,6-7; 2 Kor 5,17).
 • Należysz do Jezusa. Z Nim ukrzyżowałeś swoje ciało wraz z jego namiętnościami i pożądaniami. Jesteś martwy dla grzechu, nie ulegasz zwodniczym żądzom, ale wybierasz życie zgodne z wolą Bożą (Ga 5,24)
 • Jezus jest twoim Panem. Poddajesz mu swoje życie. Pokutujesz za swoje grzechy i cielesne pragnienia, wyznajesz grzechy i chlubisz się Jezusem (1 J 2,15-17).
 • Sprawdzaj swoje motywy – wszystko dla chwały Bożej (1 Kor 10,31).
 • Miej dobrą relację z innymi – przebaczaj, usprawiedliwiaj (J 13,34-35).
 • Masz Ducha Świętego, który ci pomaga (Dz 1,8).
 • Przez wiarę przyjmuję wszystko, co Jezus zdobył dla mnie na krzyżu. Wiem, że Bóg mówi prawdę, dlatego poważnie traktuję Jego głos. On nagradza mnie, gdy Go szukam (Hbr 11,6).

Komentarz

Nie ma jeszcze komentarzy, czy chcesz być pierwszy?

Napisz komentarz