Zobacz jak oddawanie chwały zmienia rzeczywistość – dr Anna Saj

Oddawanie chwały Bogu przemieniło moje życie, życie mojej rodziny i wspólnoty Armii Dzieci, której jesteśmy częścią. To jest oręż, który przynosi zwycięstwo nad ciałem oraz wszelkimi atakami demonicznymi. Usta pełne dźwięków chwały uwalniają źródła, które są w nas. Chwała prowadzi nas do oddawania Bogu prawdziwej czci.

Prawdziwe uwielbienie i oddawanie Bogu chwały jest diametralnie różne od tego, do czego się przyzwyczailiśmy w naszych wspólnotach. Jako chrześcijanie musimy żyć według wzoru podanego w słowie Bożym, w sposób, jaki podoba się Duchowi Świętemu, abyśmy mogli doświadczyć zwycięstwa w każdej dziedzinie życia. Jeśli poważnie traktujemy realizację misji, do jakiej zostaliśmy przeznaczeni tu na ziemi, musimy nauczyć się odnosić zwycięstwo w każdej dziedzinie naszego życia.

Psalm 95 pokazuje pewien styl uwielbienia, który jest radosny i hałaśliwy. Jego dwa pierwsze wersety mówią o dużej ekspresji i zaangażowaniu w chwale: Przyjdźcie, radośnie śpiewajmy Panu, wznośmy okrzyki na cześć skały naszego zbawienia: przystąpmy z dziękczynieniem przed Jego oblicze, radośnie śpiewajmy Mu pieśni! (Ps. 95, 1-2). Czy w taki sposób chwalimy swojego Stwórcę, radując się i entuzjastycznie krzycząc na wieczorach chwały i uwielbienia?

Kiedy mamy objawienie Boga i wiemy, kim On jest i co On dla nas zrobił, wtedy wzajemnie nawołujemy się, aby oddawać Mu chwałę, radośnie wznosząc okrzyki. Jestem matką sześciorga dzieci i czwórki wnucząt. Dziękczynienie i chwała są stylem naszego życia i często zdarzają się sytuacje, że nawołujemy się do tego, aby oddać Bogu chwałę. Wtedy rozlegają się okrzyki i pełne entuzjazmu słowa o tym, jak dobry jest dla nas Bóg. Dziękczynienie, chwała i cześć są bardzo ze sobą związane. Możemy powiedzieć, że dziękujemy Bogu za to, co robi, w szczególności za to, co robi dla nas. Chwalimy Boga za Jego wielkość i potęgę, za wspaniałe czyny, których dokonał. Głębiny ziemi są w Jego ręku i szczyty gór należą do Niego (Ps. 95,4). Cześć oddawana Bogu wiąże się z Jego świętością i z tym że po prostu jest. To powinno wywołać u nas dziękczynienie i chwałę. Powinna się ona wylewać z naszych ust przez radosne, pełne entuzjazmu okrzyki. Psalm 100 mówi: Wejdźcie w bramy jego z dziękczynieniem, w przedsionki jego z pieśnią chwały! Dziękczynienie prowadzi nas do obecności Bożej. Jest bramą, która prowadzi do miejsca, gdzie On manifestuje swoją obecność.

Nasz Ojciec nie jest biernym i obojętnym obserwatorem. Jest Bogiem wiernym, potężnym i jest godny potężnej chwały. Wszystko, co powinniśmy zrobić, to wprowadzić w nasze życie wszystkie owoce krzyża. Jezus wziął na siebie wszystkie grzechy i ich konsekwencje i była to doskonała ofiara, dzieło doskonałe pod każdym względem, a wszystko po to, aby przywrócić nam naszą godność i dziedzictwo dzieci Bożych.

Część druga: https://armiadzieci.pl/gdy-potrzebuje-bozej-interwencji-anna-saj

Komentarz

Nie ma jeszcze komentarzy, czy chcesz być pierwszy?

Napisz komentarz