Ładowanie Wydarzenia
Czas:

31 maja | 16:30 - 2 czerwca | 15:00

Miejsce

Gora Swietej Anny
Gora Swietej Anny, PL Jak dojechać

Weekendowa Szkoła Przebudzenia 2019 – Rekolekcje z Armią Dzieci

Weekendowa Szkoła Przebudzenia

Wiele z nas poznało Jezusa w młodości i od tamtej pory gorliwość o Królestwo Boże i determinacja w wypełnianiu Bożego planu rośnie. Widzimy jednak, że wiele osób zmaga się nie tylko z utrzymaniem gorliwości, ale również z przekazaniem jej kolejnym osobom. Chcemy to zmienić! Przez te 3 dni będziemy uczyć się, jak gorliwość podsycać oraz jak przekazać ogień wiary innym! Dołącz do nas!

1. MISJA
Św. Paweł pisze, że ci, których prowadzi Duch Boży, są synami Bożymi (Rz 8,14). Weekendowe Szkoły są przestrzenią, w której ludzie każdego wieku i stanu mogą nauczyć się słuchać Jego głosu i współpracować z Nim.

2. MIEJSCE W KOŚCIELE
Jest to wydarzenie katolickie, a organizatorzy działają za zgodą władz Kościoła i błogosławieństwem biskupów.

Organizatorami są międzynarodowy Instytut Ewangelizacji Świata ICPE Misja, który jest powołany w Kościele do uwielbienia i ewangelizacji, oraz katolickie wspólnoty lokalne.

3. DLA KOGO
– osoby dorosłe
– studenci
– rodzice z dziećmi
– osoby konsekrowane
– małżeństwa

4. MÓWCY
– członkowie ICPE z Malezji
– dr Anna Saj
– ks. dr hab. Sławomir Pawłowski
Posługujący — świeccy jak i kapłani — są autorytetami, których doświadczenie potwierdza nie tylko zdobyta wiedza teologiczna (dr Anna Saj, ks. dr hab. Sławomir Pawłowski), ale doświadczenie i nadnaturalne działanie Boga w ich życiu.

5. PLAN
– Eucharystia
– Nauczania i wykłady
– Chwała i uwielbienie
– Modlitwa wstawiennicza
– Warsztaty
– Grupy dla dzieci
– Grupa dla młodzieży

6. DZIECI
Metoda pracy z dziećmi
Przede wszystkim polega ona na pracy jednocześnie z dziećmi i rodzicami. Przez większość czasu jesteśmy razem, a dzielimy się na grupy, tylko podczas nauczań i wykładów. Liderzy grup dziecięcych i grupy młodzieżowej realizują ten sam program, który dorośli, lecz metodami właściwymi dla percepcji członków grupy.

7. REJESTRACJA
www.szkoladucha.pl

Czas

31 maja | 16:30 - 2 czerwca | 15:00

Miejsce

Gora Swietej Anny
Gora Swietej Anny, PL Jak dojechać

FreshMail.pl