Wypowiadaj tylko te słowa, które są zgodne z Bożą wolą – Michał Saj

Nasz Bóg jest tym, który wypowiada do istnienia to, co nie istnieje.
I jeżeli wiesz, jaka jest wola Boża, możesz zacząć wypowiadać ją w swoim życiu. Bóg chce, byś był…

 

Psst. Michała możecie spotkać i usłyszeć, jak naucza podczas WEEKENDOWYCH SZKÓŁ

Maj, czerwiec 2017 | Warszawa, Toruń, Góra św. Anny, Suwałki

więcej na: www.armiadzieci.pl/wydarzenia

2 Komentarze

  • ks. Maciej Sarbinowski
    "Nie musisz żyć w potępieniu" - Proste i piękne nauczanie. Gratuluję. Niemniej jednak – jako kapłan Kościoła katolickiego – chciałbym jeszcze dopytać Autora nagarnia (przepraszam za niezbyt eleganckie słowo „dopytać”), o jakiej formie „oddania grzechów Jezusowi, by przyjąć od Niego radość” jest mowa w tym nauczaniu. Prawdą jest – i z tym zgadzają się wszyscy chrześcijanie – że tylko Bóg przebacza grzechy. (Mk 2, 5; Łk 7, 48). Ponadto, na mocy swego Boskiego autorytetu, Jezus daje tę władzę ludziom (J 20, 2123). W Kościele katolickim tymi ludźmi są biskupi i kapłani. I w ten sposób dochodzimy do sakramentu pojednania. Słuchając tego nauczania, nie bardzo wiem, do kogo jest ono kierowane. Jeśli do chrześcijan katolików, to wg mnie brakuje wskazania na sakrament pojednania. Są bowiem – jak to dobrze wiemy – grzechy śmiertelne, które domagają się nowej inicjatywy miłosierdzia Bożego i nawrócenia serca, które dokonuje się w ramach sakramentu pojednania. Będę wdzięczny za odpowiedź. Ks. Maciej Sarbinowski, salezjanin.
    • Michał Saj
      Szczęść Boże!W Kościele Katolickim mamy różne sposoby wyznawania grzechów. Oprócz sakrament spowiedzi, jest też chociażby spowiedź powszechna podczas Eucharystii, czy nabożeństw pokutnych. Nie ma w tym filmiku miejsca na dyskusję, czy wymagana jest spowiedź czy nie. Filmik ma charakter ewangelizacyjny a nie katechetyczny.Głównym przesłaniem jest miłosierdzie Boże, które jest bezgraniczne. Dobra nowina jest taka, że nie musimy żyć w potępieniu. Bóg chce żebyśmy byli szczęśliwi i tutaj stawiamy kropkę. Sposoby wyznawania grzechów to już kolejny temat, którego tutaj nie poruszyłem ;))Pozdrawiam Michał Saj

Napisz komentarz